Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 5

Boliwia jest jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki Południowej, w wielu dziedzinach rozwoju znajduje się na ostatnim miejscu wśród państw regionu.

Boliwia leży w środkowej części kontynentu południowoamerykańskiego. Projekt jest realizowany w najbiedniejszym regionie Boliwii - Potosi. Miejscowość Tupiza znajduje się na południu kraju, na wysokości ponad 3 000 m. n.p.m.

Z powodu braku środków finansowych wiele dzieci zmuszonych jest do podejmowania pracy zarobkowej. Podopiecznymi miejscowego domu dziecka jest młodzież pochodząca z rodzin patologicznych, zaniedbanych szczególnie w sferze emocjonalnej. Bezpośrednimi odbiorcami działań projektu jest 33 wychowanków ośrodka. Projekt jest kontynuacją , poszerzeniem i utrwaleniem rezultatów wsparcia realizowanego na placówce od 2009 roku.

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 5

Projekt realizowany jest w okresie 18 czerwca – 31 grudnia 2014 r., w tym  w okresie 15 lipca – 31 grudnia 2014 r w miejscowości Tupiza w Boliwii przebywają dwie wolontariuszki.

Organizacją wysyłającą  jest Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, a organizacją przyjmującą Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich – wikariat misyjny w Boliwii.

Projekt jest odpowiedzią na problem utrudnionego dostępu do edukacji i ubóstwa w regionie. Głównym jego celem jest zagwarantowanie całodobowej i kompleksowej opieki 33 wychowankom domu dziecka Hogar de Niños „Maria Inmaculada”, prowadzonego przez zgromadzenie sióstr Służebniczek Dębickich w mieście Tupiza w Boliwii. Zostanie przeprowadzony szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i młodzieży (jak również pomoc w prowadzeniu administracji domu). Zwiększy to szanse późniejszej adaptacji wychowanków w społeczeństwie. Całodobowa opieka nad dziećmi zaniedbanymi w środowisku rodzinnym przyczyni się do przekazania im wartości oraz wykształcenia mocnej osobowości.

Projekt jest kontynuacją poprzednich 5 edycji, w których wolontariusze przyczynili się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży.

Projekt służy realizacji Priorytetu 13 – edukacja, ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” oraz przyczynia się do osiągnięcia 1 Milenijnego Celu Rozwoju – wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 5

Wolontariuszki przebywały za granicą od 15 lipca do 31 grudnia 2014.   

Wolontariuszki prowadziły działania o charakterze wychowawczo-edukacyjnym. Sprawowały  stałą opiekę nad 37 wychowankami i pomagały im w nauce (w wymiarze 300 godzin). Jednocześnie  organizowały   dodatkowe zajęcia animujące czas wolny wychowanków: 27 godzin zajęć z języka angielskiego dla 17 dzieci, 60,5 godziny zajęć z arteterapii dla 29 osób, 60,5 godziny zajęć sportowych dla 28 osób, 21 godzin zajęć filmoterapii dla 29 osób, 25 godzin zajęć kulinarnych dla 23 osób oraz wycieczki rekreacyjne dla 28 osób.

Wszystkie  działania podejmowane przez wolontariuszki w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wychowanków Domu dziecka w Tupizie, budowania trwałych postaw oraz rozwoju umiejętności i kreatywności dzieci. Stała pomoc wolontariuszy w Tupizie sprzyja prawidłowemu rozwojowi wychowanków domu dziecka, którzy w atmosferze bezpieczeństwa i opieki przygotowują się do samodzielnego życia i pracy w społeczeństwie.