Polska pomoc

 

Postaw na rozwój! Zrównoważony!

Projekt został zrealizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” we współpracy z Fundacją „Artykuł 25” w okresie 1 czerwca – 20 grudnia 2013 r. Jego celem była popularyzacja wśród nauczycieli zagadnień edukacji globalnej związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak pozyskiwanie surowców, wpływ produkcji na środowisko i społeczności lokalne, zmiany klimatu, dostęp do wody czy produkcja żywności.

Mając na uwadze zarówno stronę merytoryczną jak też atrakcyjną formę zajęć nt. edukacji globalnej prowadzonych dla dzieci w starszych klasach szkół podstawowych autorzy projektu przygotowali zestaw 17 scenariuszy lekcyjnych, zebranych w formie publikacji pt. „Postaw na rozwój. Zrównoważony! Scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” oraz pakiet pomysłów na ćwiczenia aktywizujące.

Na platformie e-lerningowej, stworzonej na potrzeby szkolenia internetowego, zamieszczono 14 prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką edukacji globalnej (m.in. Fundacja Artykuł 25, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Polska Akcja Humanitarna, Polska Zielona Sieć) oraz 5 sprawdzianów wiedzy. Do kursu przystąpiło 72 edukatorów, a 22 spośród nich kontynuowało naukę na 5-dniowym szkoleniu stacjonarnym pod nazwą „Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej”. Następnie materiały e-lerningowe udostępnione zostały 100 nauczycielom szkół podstawowych z całej Polski.

Przeszkoleni edukatorzy przeprowadzili warsztaty dla ponad 100 klas w 80 szkołach na terenie całego kraju. Ponad połowa z tych szkół wzięła następnie udział w konkursie na najciekawsze obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.