Polska pomoc

Porównanie wielkości Oficjalnej Pomocy Rozwojowej

Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD opublikował wstępne dane dotyczące poziomu pomocy państw obserwatorów w Komitecie Pomocy Rozwojowej.

W roku 2012 największymi donatorami Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) były Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W tym samym czasie w 9 państwach (m.in. w Australii, Austrii, Korei Południowej, Luksemburgu i Islandii) wartość ODA netto wzrosła, a wartość pomocy świadczonej przez 15 innych donatorów spadła. Największe spadki odnotowały państwa najdotkliwiej odczuwające kryzys w strefie euro: Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy.

Wartość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej świadczonej przez Polskę w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 wzrosła o 12,4%. Stało się to za sprawą zwiększenia rozmiaru pomocy w wymiarze dwustronnym (pomocy bilateralnej). Dla porównania Czechy odnotowały w tym samym czasie spadek wartości udzielanej pomocy o 4,2%, a Węgry o 7,5%.

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC), dotyczącymi planów finansowania ODA w okresie 2012-2016 przez państwa nie należące do DAC, większość środków transferowanych do państw rozwijających się zostanie im przekazana w postaci Pomocy Podlegającej Programowaniu (Country Programmable Aid, CPA). Co prawda w roku 2012 całkowita wartość CPA spadła o 1%, jednak na podstawie przeprowadzonego badania DAC przewiduje, że w 2013 roku wzrośnie ona o 9% (głównie za sprawą planowanego zwiększenia wolumenu pomocy przez Australię, Niemcy, Wielka Brytanię, Włochy i Szwajcarię), aby w latach 2014-2016 utrzymać się na stabilnym poziomie.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez DAC wskazują, że w okresie 2012-2016 możemy być świadkami zmiany kierunków świadczenia pomocy rozwojowej. Nowymi odbiorcami będą państwa Azji Południowo-Wschodniej oraz środkowego i dalekiego Wschodu (wśród nich Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan, Wietnam). W tym samym czasie w państwach o największych lukach w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz o najwyższym poziomie biedy (w głównej mierze chodzi tu o państwa Afryki Subsaharyjskiej takie jak Burundi, Czad, Malawi czy Niger) spodziewać się można utrzymania CPA na niezmiennym poziomie.

Zobacz komunikat prasowy OECD (ang.).

w górę

Tagi