Polska pomoc

 

Poprawa jakości wczesnego nauczania poprzez doposażenie przedszkola w wiejskiej wspólnocie Al Ma'sara

Al Shmoh Cultural Center znajduje się w Palestynie w rejonie wiejskim Al Ma’sara i jest jedyną instytucją kulturalną udzielającą pomocy mieszkańcom okolicznych wiosek. Instytucja zajmuje się wszelkimi aspektami pomocy społecznej dla osób mieszkających w rejonie Południowego Betlejem.

W rejonie brak jest ośrodka, który zająłby się dziećmi. Z tej przyczyny instytucja planuje otwarcie przedszkola, z którego korzystałyby m.in. dzieci kobiet biorących udział w projektach organizowanych przez Al Shmoh Cultural Center. W takiej placówce dzieci mogą spędzać czas w sposób bezpieczny i kreatywny, od najmłodszych lat korzystać z możliwości rozwoju oferowanych przez instytucję. Jednocześnie przyczyniłoby się to do zwiększenia możliwości rozwoju kobiet – czas poświęcony opiece nad dziećmi zostanie przeznaczony na pracę i naukę. Umocni to również więzi społeczne, co jest niezwykle istotne w rejonie objętym konfliktem.

Poprawa jakości wczesnego nauczania poprzez doposażenie przedszkola w wiejskiej wspólnocie Al Ma'sara

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Biura Przedstawiciela RP w Ramallah z partnerem lokalnym, instytucją Al-Shmoh Cultural Center. Jego celem jest utworzenie ośrodka wczesnej edukacji dla dzieci w wiejskim rejonie Al Ma’sara. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlano-remontowe umożliwiające prowadzenie przedszkola na terenie Al-Shmoh: przystosowanie sal do prowadzenie zajęć oraz zakup wyposażenia. Zorganizowane zostaną kampanie dla mieszkańców informujące o możliwości korzystania z przedszkola oraz festiwal dla dzieci, umacniający więzi społeczne.

Utworzenie takiej placówki zbuduje podstawy edukacji dla dzieci oraz umożliwi proces rozwoju dla kobiet, które będą mogły przeznaczyć czas wolny od opieki nad dzieckiem na pracę lub naukę. Ponadto dzieci od najmłodszych lat będą mogły korzystać z pomocy oferowanej przez instytucję. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są więc dzieci i ich matki mieszkające w Al-Ma’sara i okolicznych wioskach. Wstępnie jest to około 30 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Beneficjentami pośrednimi są całe rodziny i cała lokalna społeczność.

Poprawa jakości wczesnego nauczania poprzez doposażenie przedszkola w wiejskiej wspólnocie Al Ma'sara

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. Jego głównym celem było ustanowienie programu wczesnego nauczania w wiejskiej wspólnocie Al Ma’sara, który stanowiłby bazę nauczania dzieci i młodzieży oraz umożliwiłby kobietom opiekującym się dziećmi znalezienie pracy i rozwój osobisty. Cel ten został całkowicie osiągnięty poprzez otwarcie przedszkola, do którego uczęszcza obecnie 30 dzieci z pobliskich wiosek. W ramach projektu przeprowadzono renowację centrum kultury Al-Shmoh, zakupiono potrzebne meble, sprzęt i materiały edukacyjne. Dużą salę przerobiono na trzy małe salki dla różnych grup wiekowych, wyremontowano toalety, zainstalowano małą kuchnię. Zakupiono mundurki dla dzieci oraz zatrudniono nauczycielki. W celu rekrutacji dzieci do przedszkola przeprowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców wiosek.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości 75 565 PLN (18 100 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła 82 162 PLN (19 680 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.