Polska pomoc

 

Poprawa dostępu do edukacji dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez rozbudowę Centrum Edukacyjnego św. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Tanzania należy do 30 najbiedniejszych krajów świata. Jednocześnie, to liczące 49,639 mln mieszkańców państwo cechuje wysoki przyrost naturalny (2,2%). Miejscowa ludność jest młoda - średnia wieku to 17,4 lat. Liczba młodych w wieku 15-24 lat sięga 19,5% (4,838 mln – chłopcy; 4,841 mln – dziewczęta).

Jednym z obszarów, w których taka struktura wiekowa społeczeństwa rodzi trudności jest edukacja. Tylko 60% dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej. Zaledwie 167 tys. uczy się w szkole ponadpodstawowej. 500-700 tys. dzieci chodzi do szkół katolickich i anglikańskich. Ogromna większość młodych nie ma możliwości uczenia się. Tylko 67,8% dorosłej populacji, powyżej 15-tego roku życia (79,4 % mężczyzn i 56,8 % kobiet) umie czytać i pisać.

Dar es Salaam jest największym miastem portowym Tanzanii. Zamieszkuje je 3 mln ludności. W mieście działa tylko 500 szkół podstawowych. Na tym terenie jest deficyt szkół i przedszkoli.

Centrum Edukacyjne im. Maksymiliana Kolbego, prowadzone przez polskich ojców franciszkanów, znajduje się w Segerea, rozwijającej się od 20 lat zachodniej części miasta. Mieszkańcami są młodzi ludzie przybyli w poszukiwaniu pracy i mieszkania z innych części kraju. Żyją tu dziesiątki tysięcy rodzin z małymi dziećmi. Większość mieszkańców dzielnicy i okolic nie ma stałej pracy. Zajmują się drobnym handlem i dorywczą pracą na budowach. Wielu prowadzi małe punkty usługowe (naprawa i czyszczenie obuwia, krawiectwo, rozwożenie towarów wózkami, mycie i czyszczenie samochodów).

Istniejące od 2008 r. Centrum Edukacyjne nie stosuje przy rekrutacji uczniów kryterium wyznaniowego i etnicznego. Uczęszczają do niego dzieci, które należą do 3 tradycji religijnych: 1/3 dzieci to muzułmanie, 1/3 wyznaje religie animistyczno-ancestralne i 1/3 to chrześcijanie. W skład Centrum wchodzą obecnie 2 przedszkola (310 dzieci), szkoła podstawowa (750 uczniów), internat (680 dzieci) i sala gimnastyczna. Ze względu na wysoki poziom nauczania, troskę o dzieci, godne i bezpieczne warunki nauczania oraz świetne wyniki zyskało on powszechne uznanie, zarówno władz oświatowych, jak i mieszkańców dzielnicy oraz okolic.

Poprawa dostępu do edukacji dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez rozbudowę Centrum Edukacyjnego św. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Projekt odpowiada na pilną potrzebę rozbudowy obecnej szkoły podstawowej działającej w ramach Centrum Edukacyjnego im. M. Kolbego, w której docelowo w kolejnych latach znajdzie się miejsce dla 800 nowych uczniów. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia. Ponadto partnerowi lokalnemu zależy na poprawie jakości nauczania, stąd pomysł zatrudnienia nauczycieli o wyższych kwalifikacjach. Dzięki temu projekt przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Bezpośrednimi beneficjentami działań mają być obecni i przyszli uczniowie szkoły podstawowej, a także 18 nauczycieli oraz 10 osób z pomocniczego personelu szkoły z miejscowej społeczności. Rozbudowa szkoły podstawowej pozwoli poprawić dostęp do edukacji dzieci z różnych środowisk społecznych, w tym pochodzących z ubogich rodzin, zaniedbanych wychowawczo i wymagających pomocy stypendialnej. Wreszcie w wymiarze długofalowym realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na ludność lokalną, integrując ją wokół działalności Centrum Edukacyjnego, przyczyniając się do hamowania procesów degradacji społecznej tego terenu.

W ramach projektu zaplanowano wykończenie i wyposażenie w ławki nowego budynku szkoły podstawowej, który pozostaje do tej pory w stanie surowym (zadaszona żelbetonowa konstrukcja). Budynek posiada trzy kondygnacje. W sumie planuje się  21 dodatkowych sal, w tym 18 klas lekcyjnych. Klasy są wysokie i przestronne z dużymi oknami zapewniającymi dzieciom dobre warunki do nauki, szczególnie podczas upałów. Z każdej klasy ma prowadzić przestronne wyjście na zewnętrzną klatkę schodową, co zapewni  bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Obok szkoły maja być  gotowe nowe ubikacje i inne pomieszczenia zaplecza szkolnego. Dalsze plany rozbudowy zakładają w przyszłości organizowanie boisk szkolnych i terenu do rekreacji/zabawy dla dzieci w różnym wieku, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym aż po dzieci w wieku szkoły podstawowej i licealnej. Ze względu na różnice wiekowe w nowym budynku szkoły podstawowej będą uczyły się tylko dzieci najmłodsze (klasy 1-3).

Poprawa dostępu do edukacji dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez rozbudowę Centrum Edukacyjnego św. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

W rezultacie realizacji projektu rozbudowano szkołę podstawową w Centrum Edukacyjnym im. św. Maksymiliana Kolbego w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania). Powstało 21 nowych sal, w tym 18 sal lekcyjnych. Powstała również nowa sala komputerowa wyposażona w 10 komputerów. Sale lekcyjne zostały wyposażone w tablice, 414 ławek szkolnych dla dzieci, 21 biurek i stolików oraz 21 krzeseł dla nauczycieli. Ponadto zainstalowano oświetlenie, co umożliwia wykorzystywanie sal lekcyjnych również wieczorami. Korytarz zewnętrzny i schody na klatkach schodowych zabezpieczono balustradami, a także antypoślizgowo.

W realizację projektu zostali zaangażowani również rodzice uczniów, którzy podjęli się prac porządkowych w ramach wolontariatu.

Na rok szkolny 2017 przyjęto 180 uczniów (docelowo w następnych latach liczba ta ma wzrosnąć do 800). Zatrudniono dodatkowo na potrzeby pierwszego roku funkcjonowania nowego budynku szkolnego 4 nauczycieli dla klas pierwszych oraz 3 osoby personelu pomocniczego (kucharka, sprzątaczka, kierowca). Docelowo, w najbliższych 4 latach,  w miarę zwiększania się roczników dzieci, zostanie zatrudnionych jeszcze 14 nauczycieli oraz 7 osób personelu administracyjnego. Wówczas szkoła zoptymalizuje możliwości kształcenia.