Polska pomoc

 

Pomoc winteryzacyjna dla uchodźców syryjskich w Akkar

Beneficjenci projektu to uchodźcy syryjscy w prowincji Akkar w północnym Libanie, przede wszystkim mieszkańcy nieformalnych obozowisk namiotowych oraz zaadaptowanych na schronienia garaży, piwnic, pustostanów, itp. Miejscowości w tej prowincji położone są na wysokości od 700 do ponad 1000 m n.p.m. Warunki pogodowe zimą są tam szczególnie niesprzyjające dla uchodźców zamieszkujących w prowizorycznych warunkach. Po kilku latach pobytu w Libanie, gdzie koszty utrzymania są znacznie wyższe niż w Syrii, ludzie ci żyją poniżej granicy ubóstwa i nie są w stanie zapewnić sobie ciepłej odzieży, koców, piecyków grzewczych oraz opału. Stwarza to realne zagrożenie dla ich zdrowia, a w skrajnych wypadkach nawet życia. Najbardziej narażone są dzieci. Bardzo często widuje się je boso, ponieważ rodziców nie stać na zakup obuwia.  

W rejonie realizacji projektu pomoc świadczy dobroczynne stowarzyszenie religijne Jami’a Shabab Al-‘Ata Al-Jazil, które jest wspierane ze środków Polskiej Pomocy. M.in. w 2014 r. sfinansowano zakup wyposażenia dla prowadzonej przez nie kliniki w al-Bire, zapewniającej opiekę zdrowotną dla uchodźców oraz ubogich Libańczyków. Pomoc materialna dla uchodźców, w tym w formie dystrybucji żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby (koce, opał, ubrania dla dzieci) jest prowadzona od początku napływu uciekinierów przed działaniami wojennymi w Syrii.

Pomoc winteryzacyjna dla uchodźców syryjskich w Akkar

Projekt zaplanowano na okres od 7 do 31 grudnia 2016 roku. Beneficjentami projektu są uchodźcy syryjscy przebywający w prowincji Akkar w północnym Libanie, w szczególności w rejonie al-Bire, Aidamoun, Qubayat.

Celem projektu jest umożliwienie uchodźcom syryjskim przetrwania surowych warunków zimowych poprzez zakup i przygotowanie do dystrybucji śpiworów, piecyków grzewczych, mazutu, talonów na zakup zimowej odzieży oraz obuwia.

Wykonawca projektu to Ambasada RP w Bejrucie we współpracy z religijnym stowarzyszeniem Jami'a Shabab Al-'Ata Al-Jazil. Stowarzyszenie zostało założone jako muzułmańska organizacja zajmująca się w szerokim zakresie kształceniem oraz pomocą społeczną. Organizacja prowadzi zajęcia z zakresu edukacji (przede wszystkim kobiet) oraz pomocy materialnej dla potrzebujących. Początkowo organizacja wspierała biedne rodziny libańskie w al-Bire i okolicach, ale po wybuchu konfliktu w Syrii i napływie uchodźców, pomoc Syryjczykom stała się głównym obszarem ich działania. Z pomocy korzystają także ubodzy Libańczycy. Organizacja świadczy usługi dla potrzebujących pomocy nie ograniczając się do jednej grupy religijnej bądź narodowościowej.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1793 PLN.

Pomoc winteryzacyjna dla uchodźców syryjskich w Akkar

Projekt został zrealizowany w okresie od 7 do 28 grudnia 2016 roku. W jego trakcie zapewniono uchodźcom syryjskim piecyki i opał oraz sfinansowano zakup ciepłych ubrań i śpiworów. Dystrybucje prowadziły osoby zatrudnione przez stowarzyszenie Jami’a Shabab Al-‘Ata Al-Jazil oraz wolontariusze. Szacunkowa liczba beneficjentów projektu wyniosła ok. 4 tys. osób, głównie Syryjczyków.

Pomimo krótkiego terminu realizacja przebiegła pomyślnie i wpisała się w najpilniejsze potrzeby uchodźców związane z przetrwaniem przez nich trudnych warunków zimowych. Kwota dotacji wyniosła 30 tys. dolarów amerykańskich, co pokryło całość kosztów projektu.