Polska pomoc

Pomoc w liczbach - Rok 2005

W 2005 r. Polska przeznaczyła na wsparcie krajów rozwijających się kwotę 663,07 mln PLN, co stanowi równowartość 204,98 mln USD (0,068 % PKB).

 

USD

PLN

Oficjalna Pomoc Rozwojowa

204,98 mln

663,07 mln

w górę

Tagi