Polska pomoc

 

Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii

W projekcie realizowanym w okresie 15 czerwca – 31 grudnia 2013 r. w Dilla (Gedeo) w Etiopii brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu przez okres trzech miesięcy: od 28 lipca do 28 października 2013 r. Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio”, a partnerem lokalnym kościół katolicki sióstr salezjanek.

Beneficjentami projektu byli podopieczni ośrodka w Dilla, na terenie którego mieści się przychodnia, szkoła zawodowa i przedszkole. Celem podjętych działań była poprawa stanu opieki medycznej oferowanej w ośrodku, zapewnienie dostępu do badań i szczepień, działania edukacyjne i dożywianie.

W trakcie projektu wolontariuszki przyjęły łącznie 3 300 pacjentów, świadcząc im pomoc doraźną. W ramach zapewnienia opieki nad matkami z dziećmi i kobietami w ciąży, wolontariuszki przebadały 750 ciężarnych i zaszczepiły 900 dzieci, a także prowadziły dokumentację medyczną. Przeprowadzono badania przesiewowe i zaszczepiono 1 200 dzieci. Przeprowadzono 4 prelekcje dla kobiet w ciąży. W ramach akcji dożywiania wolontariuszki pomagały ok. 320 osobom, włączyły też do programu 30 osób.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej, po powrocie do Polski wolontariuszki wzięły udział w 5 prelekcjach dotyczących projektu. Wzięły udział w poznańskiej konferencji „Zdrowie dla wszystkich”, zorganizowały spotkania w parafii w Bninie, Szkole Podst. im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, w AWF w Poznaniu i Środowiskowym Domu Samopomocy „Ognik” w Poznaniu, gdzie opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z wolontariatem.