Polska pomoc

Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy w 2014 r.

W 2014 r. Polska, wykorzystując zarówno wielostronne jak i dwustronne instrumenty pomocy, przekazała pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy w wysokości 7 mln PLN. (stan na 31 października 2014 roku)

Pomoc dwustronna

Kanałem pomocy dwustronnej Polska przekazała od początku konfliktu na Ukrainie pomoc humanitarną wartości około 4,8 mln PLN.

W 2014 r. Polska kontynuowała wsparcie dla osób poszkodowanych w wyniku starć z władzami Prezydenta Wiktora Janukowycza, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 r. w Kijowie.  Leczeniu w Polsce poddano prawie 140 osób, a koszt transportu, zabiegów i rehabilitacji wyniósł około 4 mln PLN. Ponadto, w odpowiedzi na działania zbrojne na wschodzie Ukrainy, ze środków budżetu państwa przeznaczono dodatkowe 350 000 PLN na wsparcie psychologiczne i wakacyjną wymianę ukraińskich dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny objęte walkami.

W ramach pomocy osobom wewnętrznie przesiedlonym MSZ finansuje dwa projekty humanitarne o łącznej wartości 499 000 PLN, realizowane przez polskie organizacje pozarządowe. W ramach projektu Caritas Polska wsparcie otrzymuje 750 osób w 6 miastach w 4 obwodach zachodniej Ukrainy - we Lwowie, Drohobyczu, Sokalu (obwód lwowski) Iwano-Frankiwsku (obwód iwanofrankiwski), Kołomyi (obwód czerniowiecki) oraz Nowowołyńsku (obwód wołyński). Osobom wewnętrznie przesiedlonym w tych obwodach udzielona jest pomoc związaną z zakwaterowaniem i przygotowaniem do zimy, jak również wsparcie prawne, psychospołeczne oraz zawodowe. Projekt Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ma na celu pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym w obwodzie charkowskim. 380 rodzin uzyskuje pomoc rzeczową lub finansową w celu zabezpieczenia materialnego i zapewnienia odpowiedniego schronienia na okres zimy.

Pomoc wielostronna

Równocześnie MSZ wykorzystuje wielostronne narzędzia świadczenia pomy humanitarnej. W 2014 r. przekazano tym kanałem 2,2 mln PLN na rzecz Ukrainy.

850 000 PLN przekazane zostało na działania Biura Wysokiego NZ Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) na wschodzie Ukrainy (Region Donbasu i Ługańska). Wpłaty dokonano w odpowiedzi na Ukraine Preliminary Response Plan.

MSZ przekazało dodatkowo wpłatę dobrowolną o wartości 300 000 PLN na rzecz Funduszu NZ na rzecz Dzieci (UNICEF) w celu pomoc osobom przesiedlonym w sektorach zdrowia oraz żywienia.

Działania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Ukrainie zostały wsparte przez MSZ kwotą 1,05 mln PLN w celu pomocy osobom wewnętrznie przesiedlonym.

w górę

Tagi