Polska pomoc

 

Pomoc humanitarna dla osób przesiedlonych w obwodzie charkowskim na Ukrainie

W ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz trzech organizacji pozarządowych – Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w grudniu 2014 r. zorganizowany został wspólny transport pomocy rzeczowej do Obwodu charkowskiego na Ukrainie.

Projekt przygotowany przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem koncentrował się na zapewnieniu wsparcia najbardziej potrzebującym uchodźcom wewnętrznym na obszarze Obwodu charkowskiego na Ukrainie. Działania podejmowane w ramach projektu polegały na dostarczeniu 5000 paczek zawierających produkty higieniczne, z czego 2000 paczek przeznaczonych dla osób dorosłych i 3000 paczek dla dzieci. Programem w pierwszej kolejności objęte zostały rodziny spełniające odpowiednie kryteria takie jak wielodzietność, posiadanie chorych lub niepełnosprawnych członków rodziny czy też utrzymywanie rodziny przez samotne matki.