Polska pomoc

 

Pomoc humanitarna dla ludności dotkniętej powodzią w Macedonii

Powódź na terytorium Macedonii była następstwem intensywnych opadów, które miały miejsce 6 sierpnia 2016 r. 25 osób straciło życie, a bez dachu nad głową pozostali mieszkańcy kilkuset gospodarstw domowych, głównie w Skopje i Tetovie. Celem projektu jest doraźna poprawa sytuacji życiowej ofiar powodzi.

Pomoc humanitarna dla ludności dotkniętej powodzią w Macedonii

Projekt miał zostać przeprowadzony między 8 sierpnia a 31 grudnia 2016 r. przez Ambasadę RP w Skopje oraz Czerwony Krzyż Macedonia. Jego celem jest doraźna poprawa sytuacji życiowej ofiar powodzi w Macedonii.  Polska donacja wpisuje się w szeroko zakrojone działania Czerwonego Krzyża, który jest obecny ze swoimi działaniami w miejscach najbardziej dotkniętych katastrofą od momentu jej wystąpienia. Donacja zostanie włączona w budżet zamówienia zestawów higienicznych dla ok. 4200 osób dotkniętych powodzią podczas ostatnich wydarzeń. Czerwony Krzyż Macedonia przeprowadzi wizję lokalną. Posiada również bazę osób, którym należy udzielić pomocy w Skopje i okolicach. Paczki będą dystrybuowane wśród mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, wraz z miesięcznymi paczkami Czerwonego Krzyża. 

Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup pakietów higienicznych, które będą dostarczone potrzebującym. Z donacji polskiej zakupione zostanie 1200 paczek higienicznych zawierających produkty takie jak proszek do prania, papier toaletowy, mydło czy pasta do zębów. Czerwony Krzyż Macedonia zajmie się zamówieniem i dystrybucją higienicznych paczek humanitarnych dla ofiar powodzi.

Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Pomoc humanitarna dla ludności dotkniętej powodzią w Macedonii

Projekt został zrealizowany w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2016 roku. Cel projektu, jakim było doraźne wsparcie rodzin poszkodowanych w katastrofalnej powodzi został osiągnięty. W ramach projektu zakupiono aż 3200 paczek higienicznych dla powodzian, mimo iż początkowe szacunki Czerwonego Krzyża zakładały, że uda się zakupić ok. 1200 paczek. Zamówienia dokonał macedoński Czerwony Krzyż. W każdej paczce znalazło się: proszek do prania, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, mydło, szampon, płyn do naczyń, papier toaletowy. Paczki trafiły do rodzin ze Skopje, Tetova i okolic.

Dotacja Polskiej pomocy wyniosła 20 tys. euro, a całkowita wartość projektu to 45 tys. euro.