Polska pomoc

Pomoc humanitarna dla Haiti - 2010

Pomoc dla ludności Haiti dotkniętej trzęsieniem ziemi

Całkowity szacunkowy koszt dotychczas udzielonej ze środków publicznych polskiej pomocy humanitarnej dla Haiti wynosi  1,5 mln EUR. Decyzje o jej formie podjęte zostały w oparciu o informacje oraz raporty międzynarodowych organizacji działających na miejscu. Informacje te wskazywały, iż najefektywniejszym sposobem działań będzie udzielenie bezpośredniej pomocy poprzez wydelegowanie samowystarczalnej i profesjonalnie przygotowanej grupy ratowników oraz przekazanie natychmiastowej pomocy materialnej w postaci leków i żywności. Polska grupa 54 ratowników została włączona do międzynarodowej grupy poszukiwawczej. Oprócz przeszukiwania gruzów ratownicy zapewniali m.in. pomoc ambulatoryjną poszkodowanym. W reakcji na wstrząsy wtórne, które wystąpiły 18 stycznia, Centrum koordynacyjne ONZ (OSOCC) włączyło grupę polską do akcji w rejonie dotkniętym nowym trzęsieniem. 24 stycznia polscy ratownicy wrócili do Warszawy.

Kwotę pomocy udzielonej poszkodowanym w trzęsieniu ziemi na Haiti stanowi:

  • pomoc rzeczowa - ok. 5 mln PLN obejmująca koszt wysłania dwóch samolotów rządowych wraz z certyfikowaną ekipą 54 ratowników (ratownicy, psy i ciężki sprzęt poszukiwawczy), a także z darami (żywność oraz lekarstwa) oraz
  • pomoc w gotówce - łącznie 700 tys. PLN, w tym:
  1. wpłata dokonana przez MSZ w wysokości 50 tys. USD na rzecz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża,
  2. wpłata w wysokości 200 tys. USD na rzecz Światowego Programu Żywnościowego w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  W zakres ww. pomocy nie są wliczane koszty wynikające z polskich składek do budżetów Unii
Europejskiej i ONZ oraz wartość darów zebranych przez polskie organizacje pozarządowe
i przekazanych przez osoby prywatne. Polska pomoc humanitarna łącznie z wartością darów
i środków finansowych zebranych podczas prywatnych składek szacowana jest na ok. 3 mln EUR.

UE poinformowała o przeznaczeniu łącznej kwoty 122 mln EUR (30 milionów od Komisji Europejskiej, reszta pochodzić będzie ze składek państw członkowskich) na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Haiti. KE planuje przeznaczyć także 100 mln EUR na pomoc rozwojową średniookresową dla Haiti. Po opracowaniu długoterminowego unijnego planu odbudowy Haiti Polska jest gotowa dołączyć się do jego realizacji.

 

 

w górę

Tagi