Polska pomoc

Pomoc humanitarna 2013 - opisy działań projektowych

 „Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie”

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

Od roku 2012 PCPM prowadzi w Libanie długofalowe działania na rzecz uchodźców syryjskich. Głównym ich celem jest zapewnienie schronienia uchodźcom, którzy przebywają w północno-wschodniej części Libanu.

Całość projektu PCPM realizowana jest w sposób innowacyjny, w trybie unconditional cash&voucher. W tym przypadku, metoda ta polega na świadczeniu pomocy finansowej za pośrednictwem kart przedpłaconych. Karty, zasilane są co miesiąc z góry ustaloną kwotą. Zapomoga przeznaczona jest na pokrycie rachunków wynajmu oraz drobne remonty dla 600 rodzin syryjskich.

Dodatkowo w miejscowościach Aidamoun oraz Bire, wybudowane zostaną dwa place zabaw. Przy tym działaniu zatrudnieni zostaną wybrani uchodźcy syryjscy objęci projektem PCPM (cash for work). Budowa dwóch placów zabaw niesie pozytywne skutki zarówno dla ludności syryjskiej jak i libańskiej. Place zabaw staną się miejscem integracji dzieci obydwu narodowości, a syryjskim dzieciom pomogą w wychodzeniu z traumy spowodowanej konfliktem.

Projekt PCPM uzyskał od "Polskiej Pomocy" dofinansowanie w wysokości 1.962.768,00 PLN.

 

„Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”

Caritas Polska

Caritas Polska, we współpracy z Caritas Jordania, od 2012 roku prowadzi działania na rzecz syryjskich uchodźców miejskich w Jordanii. Znaczna większość pomocy humanitarnej trafia do ludności przebywającej w obozach dla uchodźców, a Syryjczycy zaludniający jordańskie miasta są często tej pomocy pozbawieni. Tę lukę wypełnia Caritas prowadząc program mający na celu zwiększenia stabilności i jakości życia uchodźców poprzez zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Projektem Caritas objętych jest 900 osób. Wśród beneficjentów największą grupą są uczniowie zagrożeni wykluczeniem z jordańskiego systemu edukacji. Dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat ma szansę uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych wyrównujących ich szanse. Drugą grupą beneficjentów są dzieci niepełnosprawne, często zupełnie wykluczone z systemu edukacji. Dla nich przewidziano program terapeutyczny. Działania Caritas pomagają ludności syryjskiej zaspokoić elementarne potrzeby bytowe oraz starają się zapobiegać wykluczeniu społecznemu uchodźców.

Projekt Caritas uzyskał dofinansowanie w wysokości 637.245,00 PLN.

w górę

Tagi