Polska pomoc

Pomoc humanitarna: świadomość i postawy. Badanie Eurobarometr.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami sondażu opinii publicznej Eurobarometr nt. pomocy humanitarnej przeprowadzonego na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) w Polsce oraz w pozostałych państwach członkowskich UE.

Badanie dotyczy świadomości i postawy obywateli na temat działań humanitarnych podejmowanych przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzysy w różnych częściach świata na rzecz państw członkowskich oraz trzecich.

Więcej informacji na temat wyników badania jest dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/echo/eurobarometer/index_en.htm.

Wyniki poprzedniego badania Eurobarometr nt. pomocy humanitarnej przeprowadzonego w 2012 r. dostępne są tutaj.

 

w górę

Tagi