Polska pomoc

 

Pomoc dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w przygotowaniu do warunków zimowych

Według danych Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej z 18 września 2014, na Ukrainie znajduje się 275 489 uchodźców wewnętrznych. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) realizuje projekt, którego beneficjentami są uchodźcy wewnętrzni przebywający w Charkowie i w miejscowościach położonych na południowy zachód od Charkowa, w tym Ljubotyń, Stary Mercznik, Wałki, Sniżkiw, Nowa Wodolaha. Projekt ma na celu udzielenie pomocy 380 rodzinom w zakresie zabezpieczenia materialnego lub odpowiedniego schronienia na okres zimy.

W ramach projektu uchodźcy wewnętrzni będą mogli wybrać pomiędzy otrzymaniem pomocy:

  • rzeczowej o wartości do 2000 UAH na rodzinę. W przypadku wyboru tej formy pomocy, na podstawie wizji lokalnej warunków zamieszkania lub szczegółowego wywiadu, ustalony zostanie razem z beneficjentem podział kwoty przypadającej na rodzinę. Kwota ta może być przeznaczona na nabycie przedmiotów takich jak koce, ubrania, materiały budowlane czy opał.
  • finansowej o wartości 1800 UAH na rodzinę. W ramach pomocy finansowej, beneficjentowi zostanie przekazana karta bankomatowa o ważności jednego roku, z której będzie można wybrać kwotę do 1800 UAH w dowolnym momencie.