Polska pomoc

Polskie wsparcie dla ofiar przemocy domowej w Gruzji

Na początku grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie schroniska dla ofiar przemocy domowej w Zugdidi w Gruzji, którego remont został sfinansowany w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w budynku merii w Zugdidi, a udział w niej wzięli m. in. przedstawiciele gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawicielki beneficjentek projektu,  władze lokalne Zugdidi, przedstawiciele Fundacji HumanDoc – realizatora projektu po stronie polskiej, gruzińskiej organizacji partnerskiej „Merkuri” oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Otwarcie schroniska jest jednym z elementów projektu, którego celem jest wzmocnienie systemu ochrony ofiar przemocy domowej i przeciwdziałania przemocy. W ramach projektu w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przejawom przemocy domowej biorą udział  pracownicy policji, lekarze, psychologowie i nauczyciele. Jednocześnie, objęte wsparciem schroniska kobiety uczestniczą w szkoleniach zawodowych oraz otrzymują wsparcie psychologiczne. Mają także możliwość uczestnictwa w zajęciach Klubu Kobiet funkcjonującego przy schronisku.

Działania realizowane są w ramach projektu Fundacji HumanDoc  „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji”, finansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej w latach 2017 – 2018.

w górę

Tagi