Polska pomoc

Polskie wsparcie dla integracji Gruzji i Mołdawii z UE

Z wizytą w Polsce przebywa grupa 19 przedstawicieli administracji publicznej Gruzji i Mołdawii. Celem wizyty jest udział w tygodniowym szkoleniu z zakresu integracji europejskiej realizowanym w ramach programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z prawnymi, proceduralnymi oraz praktycznymi aspektami negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską w kontekście podpisania przez oba kraje Umowy Stowarzyszeniowej z UE.

W uroczystym otwarciu szkolenia udział wzięli Pan Nikoloz Nikolozishvili, Ambasador Gruzji w RP oraz Pan Iurie Bodrug, Ambasador Republiki Mołdawii w RP, kierownictwa DWR MSZ i KSAP. Swoimi doświadczeniami z przebiegu negocjacji unijnych podczas wykładów i warsztatów podzielą się polscy eksperci i praktycy z Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu RP oraz Ministerstw: Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Sprawiedliwości, Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto uczestnicy szkolenia wezmą udział w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz odwiedzą Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Będą mieli także szansę uczestniczyć w debatach z przedstawicielami polskiej administracji i ekspertami think-tanków zajmujących się sprawami europejskimi.

Szkolenie finansowane jest ze środków programu „Polskiej pomocy rozwojowej”. Od 2011 r. przeszkoliliśmy 221 przedstawicieli administracji publicznej krajów Partnerstwa Wschodniego.

w górę

Tagi