Polska pomoc

Polskie wsparcie Gruzji, Mołdawii i Ukrainy na drodze wdrażania umów z Unią Europejską

W Warszawie rozpoczęło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej Gruzji, Mołdawii i Ukrainy z zakresu wdrażania Umów Stowarzyszeniowych z UE oraz Umów o Pogłębionej Stefie Wolnego Handlu (DCFTA) realizowane w ramach Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. W szkoleniu trwającym od 12 do 16 października 2015 bierze udział 15 przedstawicieli gruzińskiej, mołdawskiej i ukraińskiej administracji rządowej.

Otwierając w imieniu MSZ szkolenie, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej Zuzanna Kierzkowska podkreśliła, że zawarcie umów stowarzyszeniowych umożliwi ściślejszą współpracę pomiędzy Unią Europejską a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.  Zwróciła też uwagę, że podpisanie umów świadczy o determinacji tych krajów w działaniach na rzecz osiągania europejskich standardów.  Jednocześnie dyr. Kierzkowska zaznaczyła, że powyższe kraje pozostają w grupie państw priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej w latach 2016 – 2020.

Obecne szkolenie jest jednym z 4 modułów szkoleniowych w tegorocznej edycji Akademii. Podczas wykładów i warsztatów eksperci przedstawią słuchaczom polskie doświadczenia w zakresie prawnych, proceduralnych oraz praktycznych aspektów koordynacji międzyresortowej na potrzeby wdrażania układu o stowarzyszeniu oraz podzielą się doświadczeniami z wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej.  W ramach przeprowadzonych szkoleń uczestnicy odwiedzą także Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Gospodarki, gdzie będą mogli zapoznać się z polskimi doświadczeniami poszczególnych resortów z wdrażania założeń umowy stowarzyszeniowej w obszarze rolnictwa oraz handlu.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego realizowana jest od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkolenń dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ciągu 4 lat realizacji Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w programie wzięło udział 250 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego.

w górę

Tagi