Polska pomoc

Polskie doświadczenia z budowy demokracji wzorem dla młodych mjanmańskich aktywistów

 

W dniach 11-17 grudnia 2011 r. miała miejsce wizyta studyjna w Polsce grupy ośmiu młodych działaczy społecznych z Mjanmy (Birmy), wywodzących się z Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji (National League for Democracy - NLD).

Goście wzięli udział w szkoleniach i spotkaniach w instytucjach zaangażowanych m.in. w rozwój polskiej demokracji, wspieranie przemian demokratycznych na świecie, upowszechnianie praw człowieka i obywatela oraz edukacji obywatelskiej, takich jak Instytut im. Lecha Wałęsy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.  Mieli także okazję spotkania z panem Michałem Safianikiem we Wspólnocie Demokracji oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wysłuchania wykładu doktora Piotra Kozarzewskiego na temat sukcesów i porażek transformacji systemowej w Polsce.

Odwiedzili prężnie działającą podwarszawską gminę Czosnów, gdzie zostali zapoznani z funkcjonowaniem samorządu lokalnego oraz jego zadaniami, w tym również zadaniami dotyczącymi edukacji. W celu lepszego poznania tematu spotkali się w lokalnych placówkach oświatowych z nauczycielami i wychowawcami grup przedszkolnych.

Aktywiści wzięli również udział w seminariach z wykładowcami z Collegium Civitas. Dowiedzieli się, jaką rolę odegrała prasa w procesie transformacji systemowej w Polsce i które z tych doświadczeń i w jaki sposób mogliby wykorzystać w Mjanmie. Profesor Wojciech Roszkowski przedstawił informacje na temat procesu transformacji ustrojowej i demokratyzacji w oparciu o polskie doświadczenia z tego okresu, zaprezentował rolę związków zawodowych, a także omówił sytuację panującą na arenie międzynarodowej i kwestie nastrojów społecznych, które towarzyszyły zmianom. Kolejne szkolenia dotyczyły kształtowania postaw obywatelskich i zwiększania zaangażowania obywateli w życie społeczno-polityczne kraju, a także  głównych aspektów przeprowadzania kampanii wyborczej.

15 grudnia goście spędzili na Europejskich Dniach Rozwoju - międzynarodowej konferencji, organizowanej przez polską prezydencję i Komisję Europejską, poświęconej pomocy rozwojowej Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się. Tegoroczna edycja Europejskich Dni Rozwoju w szczególności dotyczyła demokracji, praw człowieka, transformacji i walki z ubóstwem. Mjanmańscy działacze mieli okazję wysłuchania toczących się debat, a także przemówień osobistości najwyższej rangi: prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa, prezydenta Gruzji Mikheila Saakashvili, byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy oraz noblistki profesor Shirin Ebadi.

Aktywiści z uwagą i zaangażowaniem słuchali omawianych podczas spotkań i warsztatów zagadnień, żywo uczestniczyli w wymianie poglądów i doświadczeń związanych historią polskiej transformacji ustrojowej. Debatowali na temat rozwiązań, które byłyby możliwe do zastosowania w ich kraju, a także tych, których nie da się wprowadzić ze względu na różnice istniejące pomiędzy sytuacją Polski 20-30 lat temu  a obecną sytuacją Mjanmy.

Podczas pobytu w Polsce goście dowiedzieli się, że władze Mjanmy wydały zgodę na udział Narodowej Partii na Rzecz Demokracji w najbliższych uzupełniających wyborach parlamentarnych, co oznacza ponowną, całkowitą jej legalizację. Z tego względu wyrazili duże zainteresowanie szkoleniami na temat przeprowadzania kampanii wyborczych, aczkolwiek zapewniali, że wiedza i doświadczenie, które już zdobyli pomoże im w lepszym przygotowaniu się do wyborów.

Wizyta studyjna została także pozytywnie oceniona przez kierownictwo NLD, jak i samą Aung San Suu Kyi. Jej zdaniem kolejne takie projekty byłyby istotnym wsparciem dla intensyfikujących swoją aktywność środowisk demokratycznych w Mjanmie.

Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników wizyty studyjnej obrazująca ich pobyt w Polsce

w górę

Tagi