Polska pomoc

Polski transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy

W środę 18 lutego 2015 r. wyruszył z Warszawy do Dniepropietrowska transport humanitarny z pomocą dla przesiedleńców wewnętrznych z terenów Ukrainy Wschodniej. Polska pomoc stanowi odpowiedź na apel rządu Ukrainy i realizowana jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia Dyrekcji Generalnej ds. pomocy humanitarnej i ochrony cywilnej (DG ECHO) oraz wybranych Państw członkowskich UE – m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Francji, Finlandii, Danii, Słowenii, Austrii oraz Chorwacji. Pomoc udzielana jest za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Transport pomocy rzeczowej organizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Agencję Rezerw Materiałowych. Na pomoc składają się zestawy ratunkowe pierwszej pomocy (200 zestawów złożonych m.in. z bandaży, opatrunków, gazy, nożyczek, szyny uniwersalnej), zestawy higieniczne (1500 zestawów z szamponem, mydłem, płynem do mycia niemowląt, podpaskami, proszkiem do prania, płynem do mycia naczyń, szczoteczką do mycia zębów i pastą) oraz 2000 koców. Polska pomoc trafi do obwodu dniepropietrowskiego, w którym schronienie znalazło ponad 62 tys. uchodźców. Odbiorcą pomocy jest Służba Działań Nadzwyczajnych Ukrainy – ministerstwo koordynujące pomoc udzielaną Ukraińcom zmuszonym do ucieczki z własnego miejsca zamieszkania z powodu trwającego konfliktu zbrojnego.

W 2014 r. Polska przeznaczyła ponad 11 mln złotych na pomoc humanitarną dla osób poszkodowanych w trwającym na Ukrainie konflikcie. Niezwykle istotnym wymiarem polskiego wsparcia dla Ukrainy jest zaangażowanie całego polskiego społeczeństwa. Jednocześnie Ukrainie pomagają instytucje administracji centralnej, samorządy i organizacje pozarządowe, prowadzone są zbiórki publiczne. Setki wolontariuszy prowadzi prywatne zbiórki odzieży, czy żywności wysyłanej na tereny objęte działaniami zbrojnymi, co dowodzi, że Polacy czują się solidarni z narodem ukraińskim.

w górę

Tagi