Polska pomoc

Polska współpraca na rzecz rozwoju - Raport roczny 2016

Szanowni Państwo,

Współpraca rozwojowa nabiera coraz większego znaczenia w polskiej polityce zagranicznej. Działania Polski na rzecz krajów rozwijających się oraz udział w międzynarodowych organizacjach zajmujących się ograniczaniem i zwalczaniem ubóstwa są ważnym gestem solidarności kraju, który jeszcze przed niewielu laty sam był beneficjentem takiej pomocy.

Istotną częścią polskiej współpracy rozwojowej jest pomoc humanitarna, którą Polska – ze względu na aktualną sytuację polityczną na świecie – kieruje głównie do krajów Bliskiego Wschodu i na Ukrainę, rejonów geograficznie nieodległych, dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych. Pomoc uchodźcom jak najbliżej ich ojczyzn stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

Głównym partnerem naszych działań są organizacje pozarządowe, dysponujące coraz bogatszym doświadczeniem w pracy za granicą na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecznego. Swoim doświadczeniem mogą wesprzeć budowę społeczeństwa obywatelskiego i systemów demokratycznych w krajach, które takiej pomocy potrzebują.

Coraz większą rolę odgrywają także polskie ambasady i konsulaty, które poprzez System małych grantów docierają ze wsparciem do najbardziej potrzebujących, finansując zarówno drobne inwestycje infrastrukturalne, jak i projekty edukacyjne. Pomimo skromnych budżetów przedsięwzięcia te są niezwykle efektywne i  trafiają w  najistotniejsze potrzeby małych lokalnych społeczności.

Niniejszy raport podsumowuje najważniejsze fakty dotyczące polskiej współpracy rozwojowej, prezentując równocześnie liczne przykłady projektów zrealizowanych nie tylko w dziesięciu krajach, będących głównymi biorcami naszej pomocy, lecz także na całym świecie.

Zapraszam do lektury!

 

Joanna Wronecka
Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej

 

w górę