Polska pomoc

Polska wspiera uchodźców syryjskich i ludność lokalną w Jordanii

W Jordanii w ramach programu Polska Pomoc od kwietnia 2016 r. we współpracy z Caritas Polska oraz Fundacją Wolna Syria udzielana jest pomoc humanitarna w zakresie dostarczenia niezbędnej żywności i artykułów dla niemowląt oraz opieki psychologicznej. Ponadto od sierpnia 2016 r. Caritas Polska realizuje projekt z zakresu zabezpieczenia schronienia umożliwiający beneficjentom opłacanie czynszów.

Pomoc żywnościowa oraz wsparcie w zakresie schronienia – Caritas Polska 

Podstawową potrzebą rodzin syryjskich jest niedożywienie lub brak odpowiednio zbilansowanej diety wśród dzieci i niemowląt. Od kwietnia br. w północnej części Jordanii skupiającej największą ilość uchodźców syryjskich, realizowany jest program dystrybucji voucherów żywnościowych. Projekt realizowany jest przez Caritas Polska we współpracy z Caritas Jordan w prowincjach Amman, Irbid, Mafraq i Zarqa. W ramach inicjatywy uchodźcy syryjscy oraz najuboższa ludność lokalna, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb otrzymują comiesięczne wsparcie w postaci voucherów na podstawowe artykuły spożywcze, świeżą żywość lub na produkty dla niemowląt, w tym mleko. Dzięki środkom z programu Polska Pomoc wsparciem zostało objętych ponad 400 najbardziej potrzebujących rodzin.

Zapewnienie dachu nad głową to największy problem każdej rodziny syryjskiej oraz ubogich Jordańczyków. Obecnie dzięki polskiemu wsparciu, schronienie zapewniono ponad 250 rodzinom. Od sierpnia w prowincji Irbid i Mafraq realizowane jest wsparcie na rzecz uchodźców i ludności lokalnej w postaci kart bankomatowych, dzięki którym beneficjenci mogą wypłacać środki niezbędne na comiesięczne opłacenie czynszu. W 2017 r. planowana jest kontynuacja projektu, poszerzona dodatkowo o prowincję Ammanu.

Projekt nr PH2016/J/3 pt. „Doraźna pomoc dla uchodźców syryjskich oraz ubogich Jordańczyków

Projekt nr PHBWiU/2016/J/1 pt. „Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia

Niezbędne wsparcie psychologiczne dla uchodźców – Fundacja Wolna Syria 

Dzięki środkom z programu Polska Pomocw mieście Irbid przy północnej granicy z Syrią, od kwietnia br. działa poradnia psychologiczno-psychiatryczna dla dzieci i dorosłych zmagających się z traumą po ucieczce z obszarów działań zbrojnych. Projekt koordynowany jest Fundację Wolna Syria we współpracy z partnerem lokalnym  Syryjsko-Amerykańskim Towarzystwem Medycznym. W poradni prowadzone są zajęcia terapeutyczne, sesje indywidualne i grupowe przeznaczone dla kobiet, dzieci i mężczyzn potrzebujących wsparcia, jak również szkolenia dla przedstawicieli jordańskich organizacji pomocowych na co dzień pracujących z uchodźcami. Od początku realizacji projektu z pomocy psychologicznej skorzystało niemal 5 000 osób. Poradnia zatrudnia łącznie 13 osób, w większości są to specjalistki pochodzenia syryjskiego. 

W ramach projektu z poradnią współpracuje również zespół wykwalifikowanych polskich psychologów, których zadaniem oprócz prowadzenia terapii jest superwizja i szkolenie personelu, analiza potrzeb i możliwości poradni oraz współpraca merytoryczna z innymi organizacjami pomocowymi działającymi w regionie. Podniesienie kwalifikacji miejscowych psychologów i pracowników humanitarnych zwiększy trwałość projektu po jego zakończeniu.

Projekt nr PH2016/J/6 pt. „Podniesienie dostępności i zakresu opieki psychologicznej dla uchodźców syryjskich przebywających w Irbid w Jordanii

w górę

Tagi