Polska pomoc

Polska w gronie członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

Oświadczenie MSZ w sprawie przyjęcia Polski do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

Członkostwo Polski w Komitecie potwierdza naszą pozycję, jako znaczącego kraju-dawcy pomocy rozwojowej. Decyzja członków DAC daje Polsce możliwość udziału w pracach jednego z najbardziej prestiżowych forów współpracy międzynarodowej, zrzeszającego najważniejszych dawców pomocy rozwojowej na świecie. Jest także wyrazem uznania dla spełnienia przez Polskę warunków wielkości udzielanej pomocy rozwojowej.

Obecność Polski w Komitecie Pomocy Rozwojowej OECD będzie również potwierdzeniem funkcjonowania w naszym kraju systemu pomocy rozwojowej opartego o trwałe podstawy prawne. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w prace DAC OECD i wypełnianie zobowiązań członkowskich przyczyni się do dalszego rozwoju i modernizacji polskiego systemu współpracy rozwojowej.

Od 2011 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwiększyło środki przeznaczane w ramach polskiej pomocy rozwojowej o blisko 20%. W zeszłym roku jej wartość wyniosła blisko 1,5 mld zł. W 2012 roku Polska była jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który w dobie światowego kryzysu finansowego zwiększył liczbę środków przeznaczanych na pomoc rozwojową. Współpraca rozwojowa prowadzona jest na podstawie strategicznego dokumentu -Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, który - przyjęty został przez Radę Ministrów w marcu 2012 roku.

w górę

Tagi