Polska pomoc

Polska pomoc wspiera Szkołę im. Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej w Hanoi

Szkoła im. Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej w Hanoi jest jedną z niewielu placówek w Wietnamie nawiązujących swoją nazwą do dobrych stosunków utrzymujących się od wielu lat pomiędzy Polską i Wietnamem.

Na początku lat 80-tych Polska finansowała budowę nowych budynków ośrodka edukacyjnego. Obecnie szkoła jest jedną z ośmiu największych szkół średnich w stolicy, mieści 46 klas. Prawie 108 nauczycieli uczy 2000 uczniów.

27 września 2019 r. odbyła się uroczystość, podczas której  Wojciech Gerwel,  Ambasador RP w Hanoi, przekazał jedenaście edukacyjnych monitorów multimedialnych Szkole im. Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej w Hanoi. Ambasada sfinansowała ten zakup ze środków Polskiej pomocy. Polska Firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed, działająca również w Wietnamie, zakupiła dodatkowo dziewięć takich monitorów. Wszystkie zostały zainstalowane w pracowniach lekcyjnych. Są wykorzystywane zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów.

W uroczystości, poza przedstawicielami Szkoły, lokalnych władz, Ambasady i firmy Adamed, wzięła udział delegacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także przedstawicieli 16 polskich wyższych uczelni.

Polska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Wietnamu. Należy podkreślić, że jednym z priorytetów Polskiej pomocy jest edukacja, wsparcie młodzieży szkolnej w nauce oraz zapewnienie jej szans na przyszłość. Kluczową metodą jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tego państwa. Dlatego też Wietnamczycy mają możliwość korzystania z oferty Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza. Umożliwia on podjęcie w Polsce studiów II stopnia w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Edukacja to droga do lepszej przyszłości.

w górę

Tagi