Polska pomoc

Polska pomoc w ramach projektów organów administracji rządowej 2019

Projekty organów administracji rządowej wybrane do realizacji
w ramach „Planu współpracy rozwojowej 2019 r.”

Poniższa lista stanowi podstawę do przygotowania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu uzyskania środków na realizację poszczególnych projektów.

Lp

Kraj

Organ administracji rządowej

Nr wniosku

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania w zł
   I moduł (2019)

Kwota dofinansowania w zł
  II moduł (2020)

1.

Gruzja  

MIiR

201/2019/M

Przygotowanie   administracji gruzińskiej do wdrażania Pilotażowego Zintegrowanego Programu   Rozwoju w zakresie inwestycji

200   000,00  

200   000,00  

2.

Gruzja  

MSWiA

214/2019/M

Gruzińskie   Centrum Szkolenia Ratowniczego

750   000,00  

400   000,00  

3.

Gruzja

MEN

243/2019/M

Przyjazna   szkoła - One są wśród nas

250   000,00  

360   000,00  

4.

Ukraina

MSWiA

215/2019/M

Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie

400   000,00  

800   000,00  

5.

Ukraina

KPRM

216/2019

Dobre   praktyki polskiej administracji-seminarium edukacyjne dla przedstawicieli   Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy

78   500,00  

0,00  

6.

Ukraina

MSWiA

234/2019

Wzmacnianie   Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w zakresie zwalczania przestępczości   transgranicznej

250   000,00  

0,00  

7.

Ukraina

MZ

242/2019/M

Poprawa   potencjału krajowego i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na   Ukrainie.

300   133,00  

1   632 043,00  

8.

Ukraina

MF

253/2019

Wzmacnianie   ukraińskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu   terroryzmu.

50   000,00  

0,00  

w górę