Polska pomoc

Polska pomoc w Żytomierzu

W Żytomierzu na Ukrainie spotkali się uczestnicy projektu Związku Miast Polskich „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich”.

Projekt opiera się na transferze polskich doświadczeń zarządzania miastem w modelu partnerstwa
i współpracy na przykładzie miasta Płock. Ukraińskie hromady (odpowiednik polskiej gminy) dopiero zaczynają stosować model współpracy międzygminnej przy realizacji usług publicznych. Wiedza ta jest niezbędna dla podniesienia efektywności dostarczania usług i lepszej współpracy średnich miast z ich najbliższym otoczeniem. Będzie też odpowiadać potrzebom małych gmin wiejskich łączących się w ramach trwającego procesu reformy decentralizacyjnej na Ukrainie w większe gminy miejsko-wiejskie.

Gospodarzem dwudniowego warsztatu był żytomierski oddział Związku Miast Ukrainy. Wzięli w nim udział przedstawiciele zaproszonych samorządów – miast Żytomierza i Płocka oraz dwóch ukraińskich gmin Emilczyn i Stanisziwka. Celem warsztatu była prezentacja uwarunkowań prawnych i dyskusja nad perspektywami rozwoju nowych ukraińskich połączonych hromad (gmin).

Następnym krokiem będzie wybór dwóch polskich gmin miejsko-wiejskich z okolicy  Płocka, które będą dzielić się doświadczeniami z gminami Emilczyn i Stanisziwka z obwodu żytomierskiego. Strona ukraińska liczy, że przedstawiciele polskich samorządów spełnią rolę ambasadorów decentralizacji.

W ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ wspiera ukraińską reformę samorządową od 2014 r. W 2018 r. realizowanych jest 5 projektów wyłonionych w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2018”, które mają na celu wsparcie władz lokalnych na Ukrainie w procesie decentralizacji. Projekty te  otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 653 730 zł.  Projekt Związku Miast Polskich „Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy - adaptacja do uwarunkowań ukraińskich” jest jednym z nich.  

w górę

Tagi