Polska pomoc

Polska pomoc w Nowopołocku

W Parku Kultury w Nowopołocku oddano do użytku integracyjny plac zabaw dla dzieci sfinansowany w ramach zrealizowanego w 2017 roku projektu małego grantu placówki „Nowopołock bez barier”. W uroczystości w dn. 1 maja 2018 roku wziął udział radca Arkadiusz Sarna.

W wydarzeniu udział wzięli także udział przedstawiciele Nowopołockiej Organizacji „Białoruskiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Młodzieży” – organizatora uroczystości i miejscowego partnera placówki w realizacji projektu – przedstawiciele miejscowych władz, w tym przewodniczący miejskiego komitetu wykonawczego Dmitrij Demidow oraz liczni mieszkańcy.

Pierwszy z integracyjnych placyków zabaw przekazany został 30 listopada ub.r. nowopołockiemu państwowemu Ośrodkowi Kształcenia i Rehabilitacji Korekcyjno-Rozwojowej. Integracyjne placyki pozwalają na wspólną zabawę zdrowych i niepełnosprawnych dzieci. Ich zakup i instalacja została sfinansowana przez placówkę za kwotę 10 tys. EUR. To jeden z siedmiu zrealizowanych w 2017 roku przez placówkę na Białorusi małych grantów programu polska pomoc.

- Mimo iż to jeden z najmniejszych projektów małych grantów, sfinansowanych w ostatnich latach przez Ambasadę RP w Mińsku, pozwala on zrealizować wielki cel jakim jest integracja społeczna – powiedział w okolicznościowym wystąpieniu radca Arkadiusz Sarna.

w górę

Tagi