Polska pomoc

Polska pomoc szkoli strażaków i ratowników w Gruzji

Od czterech lat Szkoła Główna Służby Pożarniczej wspiera budowę nowej struktury ratowniczej w ramach programu „Polska pomoc”. Praca naszych strażaków, wiedza, kompetencje, standardy pracy są wzorem dla Gruzji.

W drugiej połowie września br. polscy instruktorzy przeprowadzili szkolenie w zakresie ratownictwa specjalistycznego w infrastrukturze krytycznej w Tbilisi. W uroczystości wręczenia certyfikatów ukończenia szkolenia oraz przekazania przeciwpożarowego sprzętu treningowego, w tym pierwszej tego typu w Gruzji ogniowej kabiny treningowej, uczestniczył Ambasador RP w Gruzji Mariusz Maszkiewicz. 

Ambasador RP w Gruzji M.Mackiewicz przekazuje przeciwpożarowy sprzęt treningowy Fot. Emergency Management Service of Georgia

Sukcesywnie współpracując z gruzińską Agencją Zarządzania Kryzysowego, obecnie Emergency Management Service of Georgia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej wspiera zmiany zachodzące w państwowych jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Współpraca dotyczy przede wszystkim wdrażania europejskich wzorców dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności przed skutkami katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń spowodowanych czynnikiem ludzkim. Aby przeciwdziałać wyżej opisanym zagrożeniom niezbędne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie techniczne jednostek ratowniczych, ale przede wszystkim ich odpowiednie przeszkolenie. W tym celu Szkoła organizuje cykl treningów dla strażaków gruzińskich. Mają one doprowadzić do utworzenia specjalistycznej kadry trenerskiej. Ponadto uczestnikom szkoleń przekazywany jest także przeciwpożarowy sprzęt treningowy niezbędny do prowadzenia ćwiczeń ratowniczych.

Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie efektywnego systemu kształcenia ratowników gruzińskich i zarządzania w służbie pożarniczej. Dotychczas Szkoła Główna Służby Pożarniczej przy wsparciu „Polskiej Pomocy” zrealizowała projekty zapewniające rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego, w infrastrukturze podziemnej i krytycznej.

w górę

Tagi