Polska pomoc

Polska pomoc na rzecz uchodźców wewnętrznych na Ukrainie

Polska i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP) rozpoczynają nowy projekt promujący przedsiębiorczość wśród ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie.

30 października 2015 r. w Kijowie podsekretarz stanu Konrad Pawlik i dyrektor UNDP na Ukrainie, Janthomas Hiemstra, podpisali umowę inicjującą projekt. Zgodnie z jego założeniami, osoby wewnętrznie przesiedlone (Internally Displaced Persons – IDPs) oraz mieszkańcy przyjmujących ich społeczności otrzymają wsparcie w zakresie samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Działania będą podejmowane w 5 obwodach: Charkowie, Dniepropietrowsku, Zaporożu oraz w częściach obwodu ługańskiego i donieckiego, które znajdują się pod kontrolą ukraińskiego rządu. Na realizację projektu Polska przekaże UNDP do końca 2015 roku kwotę 230 tysięcy dolarów, a łącznie w latach 2015-2016 zamierza przeznaczyć na ten cel jeden milion dolarów.

Ukraina jest krajem priorytetowym polskiej pomocy od prawie 10 lat. Obecna sytuacja geopolityczna tylko wzmocniła nasze zaangażowanie na rzecz Ukrainy. Projekt, który rozpoczynamy dziś z UNDP, będzie kluczowym elementem naszego wsparcia. Jednym z celów polskiej pomocy na rzecz uchodźców wewnętrznych na Ukrainie jest budowanie powiązań między pomocą humanitarną i rozwojową. Trwała poprawa sytuacji IDPs wymaga efektywnych powiązań pomiędzy pomocą krótko a długoterminową - powiedział wiceminister Konrad Pawlik podczas uroczystości podpisania umowy.

Pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym oraz ożywienie społeczno-gospodarcze regionów dotkniętych konfliktem jest zadaniem priorytetowym dla UNDP. Jesteśmy gotowi do dalszego wspierania Ukrainy w tych trudnych czasach i chciałbym podziękować Polsce za przekazanie tak znaczącej pomocy finansowej. Jestem przekonany, że nasze działania nie ograniczą się tylko do zaspokojenia bieżących potrzeb IDPs, ale przyczynią się także do ożywienia i wzmocnienia spójności społecznej – dodał Janthomas Hiemstra, dyrektor UNDP na Ukrainie.

w górę

Tagi