Polska pomoc

Polska pomoc leci do Tadżykistanu

– Z wielką przyjemnością i dumą uczestniczę dzisiaj z ramienia polskiego rządu w inauguracji misji medycznej, zorganizowanej na zlecenie WHO przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej przy wsparciu Wojska Polskiego – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, żegnając zespół 23 lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), który rozpoczyna misję medyczną w Tadżykistanie. Przez najbliższe trzy tygodnie polscy medycy będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w walce z COVID-19.

Do Duszanbe, stolicy Tadżykistanu, polska misja realizowana pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rusza wojskowym samolotem. W skład grupy wchodzi Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM wraz z czteroosobowym zespołem specjalistów WHO. Przelot polskich medyków, w czasach zawieszenia prawie wszystkich połączeń lotniczych, nie byłby możliwy bez wspólnego zaangażowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Misją Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM jest szybkie reagowanie na klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne poza granicami Polski. W roku 2019 Zespół otrzymał certyfikację WHO jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team. Jest to jeden z 29 tego typu zespołów na świecie i jeden z siedmiu prowadzonych przez organizację pozarządową.

Opowiadając o misji PCPM w Tadżykistanie, prezes Fundacji PCPM dr Wojciech Wilk zaakcentował zamiar dzielenia się wiedzą w dziedzinie leczenia tej choroby z miejscowym personelem medycznym oraz wsparcie funkcjonowania tamtejszego systemu ochrony zdrowia, szczególnie szpitali. Polscy medycy będą wspierać szpitale na całym terytorium Tadżykistanu.

Misja medyczna będzie wyposażona w sprzęt ochrony osobistej, pozwalający na pracę na oddziałach dla chorych na COVID-19, jak również w gorącym klimacie Kotliny Fergańskiej oraz w regionach położonych wysoko w górach Pamiru.

– Polskie wsparcie misji medycznej do Tadżykistanu organizowanej przez WHO stanowi wyraz solidarności z krajami rozwijającymi się i jest elementem polskiej polityki zagranicznej, w szczególności współpracy rozwojowej, będącej jej integralną częścią – podkreślił wiceminister Paweł Jabłoński. – W taki sposób rozumiemy polską, europejską i globalną solidarność i humanitaryzm – dodał, zaznaczając, że Polska, będąc państwem członkowskim Unii Europejskiej i OECD, realizuje w ten sposób zobowiązania na rzecz wspólnoty międzynarodowej, wynikające z członkostwa w organizacjach. Obecnie priorytetem w skali globalnej jest walka z pandemią COVID-19.

W ramach Polskiej pomocy podejmowane są działania, takie jak projekty humanitarne i rozwojowe, badania medyczne (w tym nad szczepionkami), pomoc w zakresie materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych oraz właśnie pomoc zespołów medycznych. Całość polskiego zaangażowania to blisko 500 milionów złotych.

Pomimo występujących w naszym kraju oczywistych wyzwań związanych z kryzysem pandemicznym, nie osłabia to determinacji Polski w działaniu na rzecz najbardziej potrzebujących, w tym krajów rozwijających się. Polskie zespoły medyczne pomagały w walce z Covid-19 Włochom, Kirgistanowi i USA. Pomoc w postaci sprzętu medycznego, ochrony osobistej i środków dezynfekujących wysłana została m.in. na Ukrainę, Białoruś, do Hiszpanii i  Watykanu.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Tymon Markowski / MSZ

w górę

Tagi

Polska Pomoc (26)
PCPM (7)
Polska (4)
WHO (2)