Polska pomoc

Polska pomoc humanitarna dotarła na Ukrainę

– Transport ten ma historyczne znaczenie dla Polski, szczególnie w tak wyjątkowym okresie. Zależało nam, aby pomoc dotarła do ukraińskich przyjaciół jeszcze przed świętami – podkreślił w Charkowie konsul generalny RP Stanisław Łukasik. - Polskie wsparcie jest bardzo ważne dla Ukraińców – powiedział z kolei wicegubernator obwodu charkowskiego Wadim Glushko.

Transport zorganizowany został wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz polskie organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Równocześnie pod Charkowem z polskich środków remontowany jest i przystosowywany do warunków zimowych ośrodek dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Dodatkowo ponad 600 rodzin uzyska zapomogi finansowe.

W środę minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna na wspólnej konferencji prasowej z premier Ewą Kopacz w trakcie odprawy transportu podziękował wszystkim zaangażowanym w jego zorganizowanie, w tym organizacjom pozarządowym. – Wszystkie organizacje dobrze współpracowały, pokazały jak rozwiązywać problemy, budować dobre relacje i być skutecznym. Podziękowania należą się strażakom z całej Polski i Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej – zaznaczył minister Schetyna.

W trakcie spotkania premier Ewa Kopacz podkreśliła, jak ważna jest nasza solidarność z mieszkańcami Ukrainy wschodniej, szczególnie poszkodowanymi w konflikcie. – Te ciężarówki to dopiero początek tego, co jesteśmy w stanie i chcemy zrobić dla naszych sąsiadów za wschodnią granicą – mówiła szefowa polskiego rządu. Decyzją premier Ewy Kopacz z 28 listopada br. uruchomiona została kwota ponad 3 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na udzielenie dwustronnej pomocy humanitarnej dla osób przesiedlonych wewnętrznie na Ukrainie. Szacunki władz ukraińskich wskazują, że ponad pół miliona osób zostało zmuszonych do zmiany miejsca swojego zamieszkania w wyniku działań zbrojnych.

Polska przeznaczyła od początku konfliktu na Ukrainie w sumie 10 mln złotych na pomoc humanitarną dla osób najciężej poszkodowanych w wyniku starć oraz dla osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów, w tym m.in. na leczenie osób rannych w starciach z Berkutem i na kolonie dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie Ukrainie pomagają samorządy i organizacje pozarządowe, których setki wolontariuszy prowadzi zbiórki odzieży oraz żywności.

w górę

Tagi