Polska pomoc

 

Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie

Spośród krajów graniczących z Syrią, najwięcej uchodźców którzy opuścili swój kraj pogrążony w konflikcie, przebywa obecnie w Libanie. Obecność tak wielkiej grupy uchodźców na terytorium Libanu wiąże się z dużymi obciążeniami dla tego kraju - zarówno o charakterze społecznym jak i gospodarczym. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej realizowało na terenie kilkunastu miejscowości w północnym Libanie projekt, którego celem było zapewnienie uchodźcom dachu nad głową, zahamowanie wzrostu ubóstwa oraz zapobieganie pogarszaniu się stosunków pomiędzy uchodźcami a lokalną społecznością. Całość projektu PCPM realizowana była w trybie unconditional cash&voucher. W tym przypadku, metoda ta polega na świadczeniu pomocy finansowej za pośrednictwem kart przedpłaconych. Karty, zasilane są co miesiąc z góry ustaloną kwotą. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

• 500 rodzin uchodźców syryjskich objęto zapomogami pieniężnymi na zapłacenie czynszów za wynajmowane przez nich mieszkania (pokrycie czynszu za pomocą karty bankomatowej).

• 100 rodzin uchodźców syryjskich, goszczonych nieodpłatnie przez rodziny libańskie, objęto zapomogami pozwalającymi na zmniejszenie obciążeń finansowych, ponoszonych przez przyjmujące rodziny (zapomoga wypłacana co miesiąc za pomocą karty bankomatowej).

• 10 rodzin uchodźców syryjskich otrzymało wsparcie materialne w zakresie przygotowania ich lokalu mieszkalnego do warunków zimowych.

• Przygotowano 2 place zabaw dla dzieci syryjskich i libańskich, przy budowie których zatrudnienie znaleźli przedstawiciele społeczności lokalnej.

Projekt stanowił kontynuację działań podjętych przez PCPM w Libanie w 2012 roku. Partnerem lokalnym była organizacja Jamia Al-Shabab Ata’a Jazail. Czas realizacji projektu obejmował okres: od 1 czerwca do końca grudnia 2013.