Polska pomoc

Polska pomoc dla uchodźców – realizacja projektu szkoleniowego

Przedstawiciel Agencji Konsularnej odwiedził obóz Baharka pod Irbilem w celu monitoringu projektu małego grantu sfinansowanego przez Polską Pomoc.

Projekt polega na zorganizowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli i wychowawców pracujących w 6 obozach dla uchodźców na terenie irackiego Kurdystanu. Jest realizowany przez Agencję Konsularną RP w Irbilu we współpracy z Fundacją Charytatywną Barzani.

Podczas wizyty złożonej 21 października br. konsul Konrad Adamowicz miał okazję obserwować szkolenie prowadzone w obozie Baharka oraz spotkać się z jego uczestnikami i prowadzącymi. Trener prowadzący zajęcia przedstawił program i zakres tematyczny szkoleń, zaprezentował również materiały i używany sprzęt zakupiony ze środków pomocowych. Uczestnicy projektu z uznaniem wypowiadali się na temat organizacji szkoleń oraz wyrażali podziękowania dla Polski za stworzenie im możliwości podniesienia kompetencji zawodowych.

Dziękując Fundacji Barzani za sprawną realizację projektu, konsul wskazał na znaczenie dostępu do edukacji w miejscach dotkniętych kryzysem humanitarnym, w tym na szczególną rolę nauczycieli i wychowawców w rozwoju dzieci w obozach dla uchodźców.

Do końca listopada 2015 r. w trakcie jednotygodniowych kursów organizowanych kolejno w 6 wybranych obozach przeszkolonych zostanie ok. 70 osób. Każda z nich otrzyma specjalny certyfikat. Projekt, realizowany jako mały grant, pokrywa nie tylko koszt szkolenia, ale także zakupu niezbędnego sprzętu audio-wizualnego, który po zakończeniu programu zostanie przekazany obozowym punktom szkolno-wychowawczym.

w górę

Tagi