Polska pomoc

Polska pomoc dla ratownictwa w Palestynie

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), dzięki funduszom otrzymanym w ramach Polskiej pomocy, realizuje szereg projektów rozwojowych w Palestynie już od dziewięciu lat. Jedną z inicjatyw PCPM jest wzmacnianie systemu ratownictwa kryzysowego. Te działania uzupełniają reformy prowadzone od kilku lat przez palestyńskie Ministerstwo Zdrowia w ratownictwie medycznym. 

Mają one na celu uporządkowanie rynku świadczeń medycznych, zasad pracy ratowników i innych zawodów medycznych w opiece przedszpitalnej. Ważnym elementem zmiany jest również podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych. Obecnie eksperci PCPM, wspierani przez Polską pomoc, biorą udział m.in. w przygotowaniu regulacji określających uprawnienia i zasady pracy ratowników oraz systemu ich ustawicznego kształcenia.

Ratownicy medyczni w Palestynie

Ratownicy medyczni na co dzień zajmują się ratowaniem życia, pomocą osobom chorym i poszkodowanym. Inwestycja w podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych ma ogromne znaczenie dla życia i zdrowia Palestyńczyków.   Za służby ratownictwa medycznego na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy odpowiedzialne jest Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca (PRCS). Organizacja powstała w 1968 roku i od samego początku jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Oprócz działań ratowniczych, PRCS prowadzi także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym oraz pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

Współpraca polsko-palestyńska

W efekcie polsko-palestyńskiej współpracy powstał m.in. pierwszy w Palestynie kurs doszkalający, stanowiący kolejny etap podstawowego kształcenia ratowników, wzorowany na polskim Kursie Doskonalenia Ratowników Medycznych. Program kursu został specjalnie dostosowany do potrzeb i oczekiwań palestyńskich ratowników. Polscy eksperci - członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM - wykorzystali w tym celu informacje uzyskane podczas wspólnych dyżurów, pełnionych przez Polaków wraz z ich palestyńskimi koleżankami i kolegami, na 16 stacjach karetek na Zachodnim Brzegu.

Polscy ratownicy występują także w roli instruktorów, przygotowując przyszłe kadry szkoleniowe PRCS. Pierwsza edycja kursu doszkalającego dla ratowników z PRCS, prowadzona w październiku 2019 r., jest  jednocześnie kursem instruktorskim dla przyszłych wykładowców. Będą oni prowadzić zajęcia w kolejnych edycjach kursu. Są to osoby, które mają już za sobą serię szkoleń z metodyki prowadzenia zajęć, podczas których poznali m.in. zasady nauczania kursantów przy wykorzystaniu scenariuszy medycznych.

Równolegle do powyższych działań, polscy eksperci są także zaangażowani w prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu przedszpitalnej opieki nad poszkodowanymi i pomocy psychologicznej dla ratowników Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa (Rapid Response and Rescue Team, RRRT), funkcjonującego w ramach Palestyńskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (PICA). RRRT to ratownicy i lekarze, którzy biorą udział w międzynarodowych akcjach ratunkowych i pomocowych na wezwanie rządów innych państw, które znalazły się w trudnej sytuacji, np. zostały dotknięte katastrofą naturalną.

Warto wspomnieć, że PCPM dostarcza wyposażenie medyczne dla blisko 100 karetek, Izby Przyjęć w Palestyńskim Centrum Medycznym w Ramallah i dla RRRT PICA. We wrześniu, wspólnie z PRCS, PCPM rozpoczął szkolenia z pierwszej pomocy dla ludności cywilnej, zamieszkującej małe miejscowości w tzw. Strefie C, do których pogotowie nie zawsze może dotrzeć na czas. Uczestnicy tych szkoleń zostaną wyposażeni przez PCPM w apteczki pierwszej pomocy, aby móc jeszcze sprawniej udzielać pomocy, gdy jest ona potrzebna. Wszystkie te działania zmierzają do trwałego usprawnienia systemu palestyńskiego ratownictwa medycznego i podniesienia jakości pomocy udzielanej osobom potrzebującym.

Informacja na podstawie artykułu PCPM „Wsparcie ratownictwa medycznego w Palestynie”.

w górę

Tagi