Polska pomoc

Polska pomoc dla Palestyny w dobie koronawirusa

Polska pomoc w różnych formach obecna jest w Palestynie od 2005 roku. Dotychczas działania koncentrowały się na rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy dla kobiet i młodzieży, poprawie warunków funkcjonowania przedszkoli i szkół, a także placówek  medycznych oraz wspieraniu rozwoju spółdzielni rolniczych. W związku z pandemią i związanymi z nią ograniczeniami, Polska tak dostosowała mechanizmy i sposoby udzielania wsparcia, żeby w nowej sytuacji zwiększyć efektywność pomocy i trafić z nią do najbardziej potrzebujących.

Polska przeznaczyła ponad 3 mln PLN na wsparcie walki z koronawirusem w Palestynie. Były to wpłaty na fundusze Narodów Zjednoczonych (UNRWA - Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie oraz Fundusz UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) oraz działania dwustronne.

Polska wpłata na fundusz dla UNRWA w latach 2007-2020 to łącznie blisko 16 mln PLN. Organizacja ta działa w wielu różnych obszarach, w tym na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej oraz pomocy humanitarnej i socjalnej. Pozwala jej to na elastyczne i kompleksowe reagowanie na potrzeby palestyńskich uchodźców w dobie koronawirusa. UNRWA jest prawie całkowicie finansowana z dobrowolnych składek. Polska pomoc wesprze Agencję dodatkową wpłatą, podwyższając tegoroczną dotację do łącznej kwoty 2 mln PLN. Fundusze zostaną wykorzystane na wsparcie Palestyny w walce ze skutkami COVID-19 oraz poprawią trudną sytuację ekonomiczną tej organizacji.

Polska wpłata na rzecz funduszu UNICEF w wysokości 1 mln PLN pozwali na dofinansowanie Inter Agency Global Humanitarian Response Plan, dzięki czemu uwzględnione zostaną potrzeby dzieci w sytuacji pandemii koronawirusa. Ta kontrybucja zostanie dokonana ze wskazaniem dla małych mieszkańców Palestyny.

Wsparcie w wysokości 1 mln PLN otrzymał też projekt Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), który ma szczególnie wspierać walkę z pandemią oraz ograniczyć jej negatywne skutki. W ramach „Wsparcia programu kształcenia kadr i rozwoju systemu ratownictwa medycznego oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych”, PCPM zapewni m.in. pomoc techniczną dla palestyńskiego systemu ratownictwa – wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz szkolenia dla służb medycznych, a także szkolenia z pierwszej pomocy dla ludności cywilnej. Drugi moduł powyższego projektu, dofinansowany z Polskiej pomocy, pozwoli zwiększyć kwalifikacje członków Zespołu Szybkiego Reagowania i Ratownictwa Palestyńskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (PICA – Palestinian International Cooperation Agency) w zakresie międzynarodowych standardów pomocy medycznej na misjach. Przeprowadzone zostaną również szkolenia z zarządzania kryzysowego dla Jednostki Służb Ratownictwa Medycznego (EMSU) w Ministerstwie Zdrowia, szczególnie istotne w obecnej sytuacji pandemii. Do walki z COVID19 wykorzystywany jest także specjalistyczny sprzęt zakupiony podczas realizacji pierwszego modułu projektu w 2019 r. Dzięki dostarczonym 70 pulsoksymetrom można monitorować saturację krwi pacjentów mających problemy z oddychaniem w wyniku zakażenia koronawirusem i określić dawki potrzebnego tlenu. Partnerem projektu po stronie palestyńskiej są Ministerstwo Zdrowia Palestyny, Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca oraz Palestyńska Agencja Współpracy Międzynarodowej przy palestyńskim MSZ.

Wśród działań Polskiej pomocy na rzecz ludności Palestyny należy wymienić również aktywność Biura Przedstawiciela RP w Ramallah w miejscowości Hebron, zrealizowany wspólnie z lokalnym partnerem, Hebron Rehabilitation Committee. „Wsparcie dla mieszkańców Hebronu dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19” obejmowało przygotowanie paczek żywnościowych z najpotrzebniejszymi artykułami spożywczymi i dostarczenie ich do starego miasta w Hebronie. Sytuacja polityczna i epidemiologiczna uniemożliwiły mieszkańcom tego obszaru pracę zarobkową, wskutek czego znacząco pogorszył się status ekonomiczny palestyńskich rodzin. Dzięki środkom Polskiej pomocy (ok. 90 000 PLN) przekazano w sumie 800 pakietów najpotrzebniejszych artykułów (olej, ryż, cukier, soczewica, mąka, fasola, herbata). Inicjatywa wpisała się w muzułmańską tradycję wspierania ubogich żywnością w czasie Ramadanu, została zrealizowana tuż przed jego kulminacyjnym świętem dziękczynienia, Eid Al Fitr. Działanie te zostały bardzo pozytywnie odebrane przez miejscową społeczność i rządzących.

w górę

Tagi

Polska Pomoc (26)
PCPM (7)
UNICEF (2)
COVID-19 (12)
Palestyna (1)
UNRWA (1)