Polska pomoc

Polska dzieli się doświadczeniem z przeprowadzenia reformy samorządowej z Ukrainą

We współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) Polska wspiera Ukrainę w przeprowadzeniu reformy samorządowej. Jednym z jej celów jest wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach.

Dzięki zaangażowaniu polskiej strony mają zostać wzmocnione zdolności planowania strategicznego władz lokalnych i organizacji pozarządowych w 20 ukraińskich gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy, z 5 obwodów: czernichowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego, lwowskiego.

W opinii Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych, ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Dlatego też tak ważne jest wypracowanie lokalnego porozumienia wokół zapisów strategii oraz uzgodnienia zakresu i zasad włączenia szerokiego grona interesariuszy w proces jej realizacji.

W trakcie wdrażania w 2018 r. pierwszego modułu projektu Polskiej pomocy wspierającego reformę samorządową odbyły się trzy spotkania Zespołu Strategicznego, przeprowadzono badanie społeczne oraz zorganizowano wizyty studyjne do Polski. W ramach drugiego modułu odbędzie się dyskusja dotycząca celów rozwoju gromady, zostanie opracowany plan zarządzania strategią i plan realizacji konsultacji społecznych umożliwiających upowszechnienie treści dokumentu strategicznego. Ważne jest także doprecyzowanie części zadań i wskaźników, które zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Gromady.

FRDL prowadzi projekt we współpracy z ukraińskimi partnerami: Europejski Dialog (Lwów), Fundacja Charytatywna Centrum Kreatywne (Kijów), Siwerski Instytut Badań Regionalnych (Czernihów), NGO "Biuro analizy polityki” (Sumy) oraz Organizacja Charytatywna „Fundusz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Synergia” (Poltawa). Efektem współdziałania ma być również utworzenie centrum wiedzy i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie planowania strategicznego, wspierające Ukrainę w przeprowadzeniu reformy decentralizacyjnej.

 

w górę

Tagi