Polska pomoc

Polska Pomoc dla Jazydów na Górze Sinjar w Iraku

W ostatnich dniach października w rejon gór Sinjar dotarł konwój z pomocą humanitarną zakupioną ze środków „polskiej pomocy”, zorganizowany przez Agencję Konsularną RP w Irbilu wspólnie z kurdyjską Fundacją Charytatywną Barzani. Był to kolejny polski projekt pomocowy adresowany do uchodźców i wewnętrznie przesiedlonych, którzy znaleźli bezpieczne schronienie na terenie irackiego Kurdystanu.

Górzysty rejon Sinjaru jest obecnie domem dla tysięcy Kurdów - Jazydów, którzy w 2014 r. znaleźli tam tymczasowe schronienie uciekając przed przemocą Państwa Islamskiego. Ludzie ci przez wiele dni koczowali w skrajnie ciężkich warunkach, odcięci od świata, oblężeni i atakowani ze wszystkich stron przez dżihadystów. Chociaż pod koniec 2014 r. udało się utworzyć dla nich korytarz humanitarny, wielu z nich wciąż boi się opuścić strome zbocza Sinjaru, paradoksalnie uważając to miejsce za względnie bezpieczne, gdyż oparło się atakom. Życie w cieniu góry Sinjar oznacza jednak nie tyle bezpieczeństwo, co codzienną walkę o przetrwanie, o zapewnienie elementarnych potrzeb, w tym schronienia, żywności i wody. Wraz z nadchodzącą zimą sytuacja tych ludzi, zwłaszcza dzieci, stała się dramatyczna.

Dzięki funduszom przekazanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP możliwy był zakup 3800 puszek z mlekiem w proszku (pozwoli dożywić 1900 dzieci przez 2 miesiące) oraz 450 paczek pieluch. Do konwoju dołączone zostały także artykuły przekazane przez Fundację Barzaniego: 6 tysięcy par butów i tyleż ciepłych skarpet, środki higieniczne i zabawki.
Dary zostały przyjęte z wdzięcznością. Powinny pomóc przetrwać najtrudniejszy okres, podtrzymując nadzieję na rychły powrót do rodzinnych domów.

***

Oprócz konwoju humanitarnego dla mieszkańców Sinjaru, ze środków „polskiej pomocy” zrealizowane zostały także inne projekty pomocowe, adresowane do uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, przebywających w obozach na terenie irackiego Kurdystanu, w tym o charakterze edukacyjnym, a mianowicie:

  • W 2014 r., we współpracy z diecezją chaldejską w Irbilu, zrealizowany został projekt polegający na wyposażeniu nowo powstającej szkoły dla dzieci z rodzin uchodźców z irackiej prowincji Niniwa, głównie chrześcijan. Szkoła powstała w chrześcijańskiej dzielnicy Irbilu – Ainkawa i rozpoczęła działalność jesienią 2014 r. Za przekazane środki zakupiono m.in. ławki, krzesła, tablice, szafy, rzutniki i ekrany, drukarki i skanery. Edukacja to dla dzieci z rodzin dotkniętych przez wojnę i kryzys humanitarny często jedyna możliwość wyjścia z kręgu przemocy i ubóstwa.
  • W 2014 r., z inicjatywy MSZ, MEN ufundowało 3 dodatkowe stypendia dla dzieci z rodzin uchodźców.
  • Jesienią 2015 r. ze środków polskiej pomocy (mały grant) AK w Irbilu zorganizowała szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli pracujących w obozach uchodźców. Warsztaty, prowadzone w partnerstwie z Fundacją Charytatywną Barzani, odbyły się w 6 różnych ośrodkach i objęły 70 nauczycieli, którzy - poza wiedzą specjalistyczną - otrzymają również zakupiony w ramach projektu sprzęt audio-wizualny i inne materiały szkoleniowe.

Odpowiadając na adresowane do społeczności międzynarodowej apele władz Regionu Irackiego Kurdystanu, Polska przekazuje także pomoc w formie rzeczowej. W 2014 r. AK w Irbilu pomagała w organizacji i koordynowała 3 transporty z pomocą, w tym 2 drogą lotniczą. Były to przede wszystkim namioty, koce, odzież, materace, tabletki do uzdatniania wody, artykuły pierwszej potrzeby oraz żywność, przekazane m.in. Agencję Rezerw Materiałowych, Polską Akcje Humanitarną, Caritas, Fundację „SOS dla życia” i władze Małopolski, w dużym stopniu zakupione i zebrane dzięki akcjom charytatywnym i datkom społeczeństwa.

 

w górę

Tagi