Polska pomoc

 

Polepszenie rozwoju gospodarczego kobiet poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w Hebronie

Stowarzyszenie Idna Cooperative Association for Embroidery and Handicrafts jest organizacją non-profit mającą siedzibę w palestyńskiej wiosce Idna, na południowy zachód od Hebronu na Zachodnim Brzegu. Region boryka się z poważnymi problemami społeczno-ekonomicznymi, w tym wysoką stopą bezrobocia i dużym przyrostem naturalnym. Organizacja od 2005 roku zajmuje się sprzedażą tradycyjnych palestyńskich wyrobów rękodzieła artystycznego na rynku starego miasta, dzięki czemu członkinie stowarzyszenia otrzymują możliwość pracy zarobkowej i wsparcia rodziny. Obecnie ze względu na wzrost konkurencyjności tego rodzaju działalności oraz spadek ilości klientów (głównie turystów), stowarzyszenie wymaga rozwoju oferowanych usług, stałego doszkalania członkiń oraz zwiększenia zainteresowania produktami przy użyciu mediów. Do stowarzyszenia należy 120 kobiet z różnych wiosek i dystryktów Zachodniego Brzegu.

Polepszenie rozwoju gospodarczego kobiet poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w Hebronie

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Biura Przedstawiciela RP w Ramallah z partnerem lokalnym, stowarzyszeniem Idna Cooperative Association for Embroidery and Handicrafts. Jego głównym celem jest aktywizacja kobiet, pomoc w rozwoju ich samowystarczalności oraz polepszenie ich sytuacji finansowej.

W ramach projektu zaplanowane są szkolenia, zakupienie potrzebnych narzędzi i materiałów. W szkoleniach dotyczących obróbki wełny weźmie udział 10 kobiet. Ważną kwestią jest zwiększenie zainteresowania produktami poprzez promowanie ich w mediach, w tym na Facebooku i innych stronach internetowych.

Beneficjentami projektu będą członkinie organizacji, a w szczególności kobiety, które wezmą udział w szkoleniach. Zwiększenie sprzedaży produktów rękodzieła artystycznego zwiększy dochody kobiet, dzięki czemu pośrednimi beneficjentami projektu zostaną również członkowie ich rodzin.

Polepszenie rozwoju gospodarczego kobiet poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia w Hebronie

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 sierpnia do 15 grudnia 2016 r. Jego głównym celem była poprawa sytuacji finansowej i społecznej kobiet w Hebronie poprzez działania promujące ich samowystarczalność. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację szkoleń obróbki wełny i tkania dywanów dla 10 członkiń Idna Cooperative Association for Embroidery and Handicrafts, które trwały ponad 3 miesiące. Powiązanym celem było stworzenie nowego produktu na sprzedaż w sklepie na rynku starego miasta w Hebronie i w sklepie internetowym – dywanów. Dywany tkane podczas szkoleń zostały sprzedane jeszcze przed zakończeniem szkoleń. Pozyskanie nowego produktu cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród turystów jest ważne dla członkiń kooperatywy, których dochody są bezpośrednio uzależnione od liczby turystów i ich preferencji.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 100 000 PLN (24 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła 106 460 PLN (25 500 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.