Polska pomoc

Połączeni liną

Na początku lipca 2017 r. polskie Bieszczady stały się terenem szkoleń ukraińskich ratowników górskich z zakresu ratowniczych technik linowych. Przez tydzień, pod bacznym, specjalistycznym okiem instruktorów z Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego doskonalili oni swoje umiejętności związane z niesieniem pomocy w miejscach trudnodostępnych, na wysokości czy poniżej poziomu ziemi. Uczyli się między innymi poruszania po linach, wiązania i stosowania różnych węzłów, budowania stanowiska asekuracyjnego oraz co to jest uprząż improwizowana czy „wspinanie na wędkę”.

To już drugi rok polskiego wsparcia dla powstającej w obwodzie iwano-frankiwskim na Ukrainie jednostki ratowników górskich pracujących w Karpatach Wschodnich. Dzięki projektom  realizowanym między innymi w ramach polskiej pomocy rozwojowej powstaje w paśmie Czarnohory, w przedwojennym obserwatorium astronomicznym całodobowa, funkcjonująca przez cały rok stanica ratownictwa górskiego. Poza renowacją obiektu Polacy szkolą ratowników i wyposażają jednostkę w specjalistyczny sprzęt.

Zakończone szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (informacje o projekcie znajdują się na stronie http://www.polskapomoc.podkarpackie.pl/). Pod koniec roku Podkarpacie planuje przeprowadzić jeszcze zajęcia z ratownictwa lawinowego. Ukraińscy ratownicy posiądą wiedzę i umiejętności, które pozwolą odpowiednio zorganizować akcję poszukiwawczą, w bezpieczny sposób dotrzeć do osób poszkodowanych, ale także prawidłowo ocenić stopień zagrożenia lawinowego, określić obszar jego występowania i ograniczyć negatywne skutki zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i środowiska naturalnego. Aby stanica mogła lepiej wykonywać swoje zadania zostanie wyposażona w odpowiedni sprzęt w tym w skuter śnieżny, urządzenia do prognozowania lawin, czy ekwipunki ratownicze.


Projekt Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych”, budżet 309 770 zł.

w górę

Tagi