Polska pomoc

Podsumowanie polskiej współpracy rozwojowej w 2017 r.

Raport 2017 Polska współpraca rozwojowa jest formą podsumowania corocznej działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w obszarze współpracy rozwojowej.

Ze względu na zobowiązania wobec partnerów międzynarodowych, m.in. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska przygotowuje takie zestawienie w drugiej połowie każdego roku w odniesieniu do roku poprzedniego.

Jak podkreśla Andrzej Papierz, Dyrektor Generalny w MSZ (do dnia 21 października 2018 r. Podsekretarz Stanu w MSZ odpowiedzialny za działania w ramach polskiej pomocy rozwojowej) - „Polska jest relatywnie nowym donatorem pomocy rozwojowej, jednak udało nam się już wypracować obszary, w których możemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.”

Szkoła Dobrej Energii na Ukrainie Fot. Konstantin Czerniczkin

Raport ukazuje przekrój realizowanej polityki pomocowej. Ponadto, stanowi bogate źródło informacji, a także archiwum. Poza wyszczególnieniem środków finansowych, które zostały przeznaczone na ten cel, przedstawia obszar zarówno tematyczny, jaki i geograficzny tzn. ile, na co i gdzie fundusze zostały wydatkowane. Dodatkowo, w Raporcie prezentowane są opisy wybranych projektów realizowanych w krajach priorytetowych, których wybór został dokonany w oparciu o pięć czynników:

1) potrzeby rozwojowe,

2) wdrażanie współpracy rozwojowej,

3) współpraca dwustronna,

4) spójność z działaniami UE

5) i bezpieczeństwo.

W ubiegłym roku Polska pomoc docierała do dziesięciu krajów priorytetowych. Pośród nich szczególne miejsce zajmują cztery kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Do krajów pozaeuropejskich należą: Palestyna, Mjanma, Etiopia, Kenia, Senegal i Tanzania.

Wśród wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Polskę dominują działania związane z zapewnieniem dostępu do edukacji na różnych poziomach, w tym edukacji zawodowej zwiększającej szanse na znalezienie godnej pracy oraz te, które mają na celu podniesienie jakości ochrony zdrowia. Działamy na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja w człowieka zawsze się sprawdzi i przyniesie wymierne efekty. Nabyta wiedza nie zginie, a jest szansa przekazywania jej dalej.

Obok MSZ we współpracę rozwojową zaangażowane są również Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ważnymi partnerami MSZ są polskie organizacje pożytku publicznego, polskie placówki zagraniczne oraz urzędy administracji publicznej.

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance - ODA) w 2017 r. wyniosła 2,57 mld zł. Współpraca dwustronna stanowiła około 33% całości tej pomocy, czyli 839 mln zł. Natomiast współpraca wielostronna osiągnęła kwotę 1,73 mld zł.

 

 

w górę

Tagi