Polska pomoc

Podsumowanie oficjalnej pomocy rozwojowej przekazanej w 2013 r.

Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD) opublikował 8 kwietnia 2014 r. wstępne podsumowanie wielkości oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) przekazanej krajom rozwijającym się w 2013 r. Wyniosła ona 134,8 mld USD (najwyższa wielkość w historii) wzrastając o 6,1% w porównaniu z 2012 r., dzięki czemu udało się zatrzymać spadkowy trend ODA w latach 2011-2012. Szczegółowe informacje: http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm.

w górę

Tagi