Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.

W dniach 19-29 października 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne dot. Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało uwagi do dokumentu od dziewięciu podmiotów pozarządowych (w kolejności alfabetycznej): Fundacji – Agencji Rozwoju Regionalnego, Fundacji „Akademia Antykorupcyjna”, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Fundacji Nauka dla Rozwoju, Fundacji Wschód, Grupy Zagranica, Inicjatywy „Razem dla Birmy”, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

Spośród 41 otrzymanych postulatów, wniosków lub pytań MSZ do połowy z nich ustosunkowało się pozytywnie. W dokumencie uwzględniono prawie 13 sugestii dotyczących zmiany podejścia, uzupełnień lub przeformułowań (3 zostały uwzględnione częściowo), do ośmiu sformułowano wyjaśnienia lub odpowiedzi na pytania i wyrażone wątpliwości.

Przedstawiamy szczegółowe odpowiedzi MSZ na otrzymane uwagi w formie tabelarycznej.

w górę

Tagi