Polska pomoc

 

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Działania są kontynuacją projektu "Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" realizowanego w 2012 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na wybory parlamentarne w Gruzji i zmianę rządu nie udało się w wystarczający sposób zaktywizować gruzińskich partnerów do podjęcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym w drugim roku realizacji projektu nacisk zostanie położony na aktywizację strony rządowej. Jednocześnie postanowiono uzyskać większą wiedzę na temat realizowanej i planowanej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych w Gruzji, aby lepiej odpowiedzieć na zapotrzebowania partnera.

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu było Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a partnerem lokalnym Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji.

Celem projektu była pomoc w stworzeniu w Gruzji systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Podczas jego realizacji zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i przedstawicieli trzeciego sektora dotyczące polskich rozwiązań w zakresie funkcjonowanie organizacji pozarządowych i wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aspektu finansowego i rozwiązań prawnych. Zorganizowano też szkolenie na temat polskich rozwiązań w zakresie specjalistycznego rodzicielstwa zastępczego oraz zorganizowano 2 wizyty studyjne, podczas których odbyły się spotkania na poziomie ministerialnym między stroną gruzińską i polską. W wyniku projektu przygotowano raport na temat polityki państwa, samorządu i innych podmiotów w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych w Gruzji.