Polska pomoc

 

Podnoszenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców regionu Kawango w Namibi

W okresie od 25 lipca do 31 grudnia 2010 r. Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" we współpracy z parafią Świętej Rodziny w Andarze zrealizowała projekt z zakresu ochrony zdrowia i edukacji prozdrowotnej na rzecz mieszkańców namibijskiego regionu Kawango. Cały projekt obejmował okres dwunastu miesięcy i zakończył się 25 lipca 2011 r.

W czasie trwania projektu wolontariuszka pracowała w charakterze pielęgniarki w przychodni VCT Center „New Start”, klinikach na terenie rejonu Kawango, w ramach klinik wyjazdowych: Kangongo, Mayara, Biro, Omega, Mutjiku, Bagani oraz Shamatura Clinic, w szpitalu CHS w Andarze oraz w Girls and Boys Hostel w Andarze.

Przesłanką realizacji projektu była prośba proboszcza parafii Świętej Rodziny i szpitala w Andarze o uzupełnienie kadry ośrodka wykwalifikowanym personelem medycznym. Szpital objął swoją opieką 30 tys. mieszkańców, a społeczność lokalna cierpiała na brak wykwalifikowanego personelu, który odpowiadałby dużemu zapotrzebowaniu. Celem doraźnym było wsparcie dla lekarzy pracujących w szpitalu w Andarze, zapewnienie podstawowej opieki medycznej (opieka nad chorymi przyjmowanymi ambulatoryjnie, jak i hospitalizowanymi, praca w poradniach, asysta przy zabiegach, prace laboratoryjne, opieka nad chorymi w domu). Cele długoterminowe realizowane były poprzez edukację zdrowotną, programy promocji zdrowia, propagowanie wiedzy na temat zagrożenia chorobami i ich unikania. Beneficjentami celów długoterminowych była społeczność lokalna (dzieci, młodzież, pacjenci).

Do obowiązków wolontariuszki należały:

 • opieka nad chorymi i zdrowymi przyjmowanymi ambulatoryjnie i stacjonarnie w szpitalu w Andarze (do końca 2010 r. wolontariuszka przyjęła 1 623 pacjentów ambulatoryjnych),
 • pomoc w gospodarowaniu środkami medycznymi w przychodni i szpitalu,
 • pomoc w pracach laboratoryjnych- wykonywanie 318 testów na malarię, 693 na obecność wirusa HIV, 62 pomiarów stężenia Hb.,
 • asystowanie lekarzom przy drobnych zabiegach wykonywanych w szpitalu (25 zabiegów),
 • praca w charakterze pielęgniarki w ramach klinik wyjazdowych do pobliskich ośrodków zdrowia w buszu (w 2010 r. wolontariuszka uczestniczyła w 8 takich wyjazdach),
 • profilaktyka zdrowotna matki i dziecka - PMTCT program (395 konsultacji),
 • wykonywanie szczepień dzieci (289 szczepień),
 • przeprowadzanie ankiet mających na celu prowadzenie screeningu pacjentów pod kątem zachorowań na gruźlicę - IPT program (1177 ankiet),
 • prowadzenie spotkań promujących zdrowie wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły i zamieszkującej w Hostelach w Andarze,
 • prowadzenie prelekcji dla miejscowej ludności w ramach edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości na temat najczęściej występujących problemów zdrowotnych w rejonie oraz profilaktyki tych chorób,
 • przeprowadzanie ankiet epidemiologicznych do celów naukowych wśród pacjentów i miejscowej ludnośc (292 ankiety)i,
 • przeprowadzanie i wypełnianie Safety Yellow Form - monitoring toksyczności leków stosowanych w leczeniu ART. (535 ankiet),
 • kwalifikowanie pacjentów HIV pozytywnych do profilaktyki zakażeń oportunistycznych z użyciem Cotrimoxazolu – CPT program (770 pacjentów zakwalifikowanych do profilaktyki CPT).