Polska pomoc

 

Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Kenii poprzez modernizację warsztatów oraz doposażenie biblioteki w szkole technicznej w Nairobi

Don Bosco Boys Town gromadzi młodzież obojga płci w wieku od 18 do 22 lat, pochodzącą przeważnie z Kibery – największego slumsu w Afryce Wschodniej, liczącego według danych ONZ ok. miliona mieszkańców. Zaledwie 20% ludności dzielnicy ma dostęp do elektryczności, brakuje też ujęć bieżącej wody. Rodziny zamieszkujące slums dotknięte są ubóstwem i patologiami. Bieda i bezrobocie stanowią pożywkę dla przestępczości, uzależnień i rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Dorastanie w tak nieprzyjaznym środowisku utrudnia młodzieży – w szczególności dziewczętom – zapewnienie sobie lepszego jutra. Traumatyczne doświadczenia skutkują niską samooceną, jeszcze zmniejszającą szanse na bardzo wymagającym kenijskim rynku pracy (bezrobocie dotyka 22,2% społeczeństwa, zaś ponad połowa niemogących znaleźć zatrudnienia to ludzie młodzi), na którym istotna jest umiejętność autoprezentacji.

Potrzebom ubogiej młodzieży od ponad 30 lat wychodzi naprzeciw ceniona w lokalnym środowisku i ciesząca się zaufaniem miejscowych władz i przedsiębiorców salezjańska szkoła z internatem Don Bosco Boys Town. Placówka oferuje nie tylko wysoki poziom nauczania, lecz także pełni funkcję ośrodka wychowawczego i sprzyja rozwojowi osobistemu wychowanków. Za minimalną opłatą (a w przypadku najbiedniejszych uczniów bezpłatnie) przygotowuje młodzież do pracy w trzech sektorach – technicznym, informatycznym i biurowym – oraz zapewnia wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Rocznie podjęciem nauki w szkole jest zainteresowanych ok. 80 młodych ludzi, w roku 2017 zaś kształciło się w niej 37 dziewcząt i 133 chłopców.

Dyrekcja Don Bosco Boys Town dąży do ograniczenia uzależnienia funkcjonowania placówki od środków z darowizn, świadcząc usługi klientom zewnętrznym, co pozwala na utrzymanie budynków szkoły i zaspokojenie bieżących wydatków. Podejmuje też współpracę zarówno z instytucjami publicznymi, jak i z prywatnymi przedsiębiorstwami. Niemiecka spółka GROHR wspiera szkolny dział hydrauliczny, dostarczając armaturę sanitarną. Firma Schneider Electric wspomaga modernizację działu energii fotowoltaicznej i organizuje szkolenia dla nauczycieli. Dział stolarski wspiera zaś Panesar Furniture.

Pilnej modernizacji wciąż wymagają jednakże działy ślusarski i spawalniczy, dla których szkoła nie zdołała pozyskać zewnętrznych patronów. Nieliczne i przestarzałe maszyny nie były wymieniane od ponad 20 lat i nie spełniają obowiązujących norm. Ich wymiana umożliwiłaby świadczenie usług podmiotom zewnętrznym, wspierając utrzymanie placówki i podejmowanie aktywności zarobkowej przez uczniów.

Wiele do życzenia pozostawia też stan szkolnej biblioteki, zlokalizowanej w jednym pomieszczeniu, co utrudnia korzystanie z pozycji dostępnych tylko na miejscu. Niedostateczna liczba podręczników, co gorsza często już nieaktualnych, naraża na szwank proces kształcenia, zakup kosztownych książek technicznych przerasta bowiem możliwości finansowe uczniów.

Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Kenii poprzez modernizację warsztatów oraz doposażenie biblioteki w szkole technicznej w Nairobi

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości edukacji zawodowej w Nairobi i zwiększenie szans na rynku pracy dla uczniów z ubogich rodzin poprzez zapewnienie im nowoczesnych narzędzi edukacji.

Plan działań obejmuje odnowienie warsztatów ślusarskiego i spawalniczego oraz zakup 9 nowoczesnych maszyn, co ułatwi uczniom praktyczną naukę zawodu. Projekt przewiduje również remont i doposażenie szkolnej biblioteki. Powstanie czytelni umożliwi jednoczesne korzystanie z księgozbioru 96 wychowankom. Zarówno biblioteka, jak i warsztaty będą dostępne nieodpłatnie w dogodnych dla uczniów godzinach.

W ramach projektu planowane jest też przeprowadzenie 18-godzinnego kursu na temat pracy z młodzieżą z ubogich środowisk, w którym weźmie udział 15 nauczycieli Don Bosco Boys Town. Uczniowie otrzymają też wsparcie w samodzielnym starcie na rynku pracy dzięki dostępnemu dla wszystkich wychowanków 18-godzinnemu szkoleniu z zakresu umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Kenii poprzez modernizację warsztatów oraz doposażenie biblioteki w szkole technicznej w Nairobi

Niestety z powodu wycofania się partnera lokalnego, projekt nie został zrealizowany. Podpisano porozumienie rozwiązujące umowę dotacji, za porozumieniem stron.