Polska pomoc

 

Podniesienie jakości leczenia chirurgicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii

Upowszechnienie podstawowej opieki chirurgicznej w Tanzanii mogłoby uratować tysiące istnień ludzkich. Pozwoliłoby zachować życie wielu ciężarnym kobietom i ich nienarodzonym dzieciom, gdy poród wymaga cesarskiego cięcia. Zapewniłoby szansę prawidłowego rozwoju noworodkom, które tuż po przyjściu na świat potrzebują pilnej operacji z powodu wrodzonej niedrożności odbytu, uwięźniętej przepukliny tradycyjnej, wrodzonej pępkowej czy przepukliny kanału rdzeniowego. Służyłoby również ratowaniu życia stale rosnącej liczby ofiar wypadków komunikacyjnych, które stanowią główną przyczynę śmierci osób w wieku 15-29 lat.

Ogromnym problemem w Tanzanii jest brak personelu medycznego – zwłaszcza lekarzy. W liczącym ponad 50 mln mieszkańców kraju pracuje nieco ponad stu chirurgów. W ponadmilionowym regionie Lindi jedynym chirurgiem jest dr Ryszard Jankiewicz, ordynator oddziału chirurgii Szpitala św. Walburgi w Nyangao. Wiele prostych operacji, takich jak nieskomplikowane cesarskie cięcie, wykonywanych jest przez tzw. assistant medical officers. Nie mają oni jednakże dostatecznych umiejętności, by poradzić sobie z trudniejszymi przypadkami – chociażby z dość częstymi powikłaniami, jakimi są przetoki położnicze. Konieczne jest również uzyskanie środków finansowych na leczenie chirurgiczne zmian poporodowych u kobiet i schorzeń u noworodków. Wyzwaniem jest też zapewnienie właściwej opieki osobom z urazami – przede wszystkim ofiarom wypadków komunikacyjnych – których liczba w szpitalu w Nyangao przekracza 50% pacjentów.

Szpital św. Walburgi w Nyangao obejmuje zasięgiem działania obszar liczącego 200 tys. mieszkańców dystryktu wiejskiego Lindi. W praktyce pomocy szukają w nim również pacjenci z odległych o nawet 250-300 km miejscowości z regionu Lindi i sąsiadującego z nim regionu Mtwara, a także ludność z przygranicznych terenów Mozambiku. 

Podniesienie jakości leczenia chirurgicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości leczenia chirurgicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w regionach Lindi i Mtwara.

Planowane działania obejmują renowację i doposażenie sal operacyjnych, ambulatorium, sali porodowej i oddziału położniczego w Szpitalu św. Walburgi w Nyangao. Przebudowa istniejącego bloku operacyjnego pozwoli na wydzielenie trzeciej sali operacyjnej do zabiegów w sytuacjach nagłych, zakup specjalistycznego aparatu USG tylko do końca 2018 r. umożliwi zaś wykonanie 1000 badań prenatalnych.

Kluczowym elementem realizacji projektu będzie również organizacja staży chirurgicznych dla 8 tanzańskich lekarzy, którzy wezmą udział w łącznie co najmniej 180 operacjach szkoleniowych z zakresu chirurgii ogólnej, ginekologicznej i urologicznej. Co najmniej 12 lekarzy uczestniczyć zaś będzie w seminarium poświęconym leczeniu urazów. Szkolenia obejmą też pielęgniarki i położne z regionów Lindi i Mtwara. 12 kobiet odbędzie praktyki położnicze, dla kolejnych 30 przewidziano cykl seminariów z zakresu położnictwa specjalistycznego.

Projekt umożliwi przeprowadzenie operacji przetok położniczych u co najmniej 20 kobiet. Przebadanych pod kątem histopatologicznym zostanie też ok. 300 próbek pobranych od pacjentów szpitala, co przyczyni się do wdrożenia właściwego leczenia onkologicznego.