Polska pomoc

Podkarpacie z Polską pomocą szkoli ukraińskich ratowników górskich

Przekazaniem quada wraz z przyczepką oraz specjalistycznego sprzętu zakończyło się 14 września 2018 r. w Bieszczadach szkolenie ukraińskich ratowników górskich. Przez tydzień ośmiu ratowników ze stacji na górze Pop Iwan w Karpatach Wschodnich podnosiło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i technik transportu rannych. Przekazany sprzęt pozwoli na wykorzystanie i utrwalenie zdobytych umiejętności w codziennej pracy w trudnych warunkach górskich.

Szkolenie ukraińskich ratowników górskich Fot. Vasyl Fitsak


Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się podczas Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa w Lutowiskach. Goszczący na nich Bartosz Cichocki, podsekretarz stany w MSZ podkreślił, że wysoko ocenia działania prowadzone przez Podkarpacie dotyczące wsparcia systemu zarządzania kryzysowego, samorządów, czy rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie. W odpowiedzi Marszałek Władysław Ortyl powiedział: „Dziękuję ministerstwu za wsparcie finansowe, bo mamy memoranda, umowy, ale gdybyśmy nie mieli instrumentów finansowych do realizacji tych umów, byłoby nam trudno je realizować”.

Quad przekazany ukraińskim ratownikom górskim przez Polskę Fot. Daniel Kozik/UMWP
Szkolenie było jednym z prowadzonych od trzech lat przez województwo podkarpackie we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Górskiego Pogotowia Ochotniczego działań wspierających ratowników z obwodu iwano-frankowskiego na Ukrainie. Ich efektem było nie tylko podniesienie skuteczności działań ukraińskich strażaków, ale także utworzenie pierwszej na Ukrainie stacji ratownictwa wysokogórskiego. Działania te finansowane były przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła niemal 850 tys. zł.

Sprzęt przekazany ukraińskim ratownikom górskim przez Polskę Fot.Quad przekazany ukraińskim ratownikom górskim przez Polskę Fot. Daniel Kozik/UMWP


Warto zaznaczyć, że wzmocnienie zdolności w zakresie zapobiegania, redukowania ryzyka i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych jest priorytetem polskiej pomocy na rzecz Ukrainy. Działania ukierunkowane są na tworzenie systemu jednostek ochotniczych straży pożarnych, współpracę ze służbą do spraw nadzwyczajnych, czy z policją i strażą graniczną. Polska uczestniczyła w utworzeniu pierwszej stacji ratownictwa wysokogórskiego, czy w szkoleniach z zakresu ratownictwa drogowego. Tylko w ostatnich 5 latach w ramach polskiej współpracy rozwojowej zrealizowano ok. 30 projektów z zakresu bezpieczeństwa publicznego na Ukrainie przeznaczając na to kwotę niemal 8,5 mln zł.

w górę

Tagi