Polska pomoc

Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. zaakceptowany

Minister Spraw Zagranicznych zaakceptował Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową, ze środków MSZ, oraz ze środków innych resortów świadczących współpracę rozwojową (Plan 2013).

Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. został przygotowany w oparciu o Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015. Działania objęte Planem dotyczą projektów finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, której dysponentem jest MSZ oraz ze środków budżetu MSZ. Ponadto zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, Plan 2013 po raz pierwszy obejmuje również działania z zakresu współpracy rozwojowej realizowane i finansowane ze środków innych organów administracji rządowej.

Dokument dotyczy wyłącznie inicjatyw na rzecz krajów znajdujących się na liście beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej Komitetu Współpracy Rozwojowej OECD.

w górę

Tagi