Polska pomoc

Plan współpracy rozwojowej na rok 2019

Dokument określa kierunki, cele i formy działań współpracy rozwojowej oraz wielkość środków finansowych kierowanych do krajów partnerskich za pośrednictwem instrumentów współpracy bilateralnej i wielostronnej.

W 2019 r. polska współpraca rozwojowa realizowana będzie m.in.  na rzecz czterech państw Partnerstwa Wschodniego - Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, pięciu państw afrykańskich – Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii i Ugandy oraz Libanu, Palestyny i Mjanmy. Plan określa priorytety tematyczne dla poszczególnych krajów.

Plan obejmuje dwa nowe kraje priorytetowe – Liban i Ugandę, które zostały uwzględnione w zmodyfikowanym uchwałą Rady Ministrów z dn. 4 września 2018 r. Wieloletnim programie Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020.

W Planie przewidziano także działania w ramach wielostronnej współpracy rozwojowej wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz udział Polski w międzynarodowych agendach pomocowych.

Działania opisane w dokumencie zostaną sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, której dysponentem jest MSZ oraz ze środków budżetowych MSZ.

Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, Plan obejmuje również działania z dziedziny współpracy rozwojowej realizowane i finansowane ze środków innych organów administracji rządowej.

w górę

Tagi