Polska pomoc

 

Pilotażowy projekt wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków

W Mołdawii jest blisko 900 wsi liczących powyżej 1 000 mieszkańców. Praktycznie nie ma w nich oczyszczalni ścieków. Nieliczne, stare systemy budowane w okresie Związku Radzieckiego okazały się nieefektywne i z powodu wysokich kosztów utrzymania od wielu lat nie funkcjonują. Ma to bardzo negatywny wpływ na jakość wody pitnej w wiejskich studniach. Badania potwierdzają, że zdecydowana większość z nich powinna być natychmiast zamknięta z powodów zanieczyszczeń biologicznych. Niestety brak alternatywnych źródeł zasilania powoduje, że muszą one funkcjonować.

Fundacja Wschód w 2010 roku, w ramach krajowego Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeprowadziła wspólnie z miejscowymi organizacjami ekologicznymi badania wody w studniach we wsi Braviceni (miejscu organizacji Forum). Na kilkanaście istniejących studni nie było ani jednej, która spełniała normy wody pitnej.

W ramach Narodowego Planu Rozwoju jednym z priorytetów rządu Mołdawii jest rozwiązanie problemów z dostępem do wody pitnej. Doświadczenia Polski pokazały, że zużycie wody we wsiach, które zostały wyposażone w instalacje wodociągowe wzrosło 3-5 krotnie. W warunkach bardzo ciepłego klimatu oraz gęstego zaludnienia w Mołdawii, wprowadzenie instalacji wodociągowych na wsiach, bez rozwiązania problemów kanalizacji może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Stosunkowo niewielkie, spełniające najwyższe normy ekologiczne, szybkie w budowie i tanie w eksploatacji ekologiczne oczyszczalnie ścieków (które doskonale sprawdziły się w Polsce) mogą być dobrym rozwiązaniem w regionach wiejskich Mołdawii. Dlatego Fundacja Wschód we współpracy z programem Centrum Zielonych Technologii, Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew zamierza wybudować dwie pilotażowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków (z filtrem gruntowo roślinnym) i jednocześnie przeprowadzić praktyczne szkolenie w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji tego typu obiektów w regionach wiejskich.

Pilotażowy projekt wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków

Projekt ma na celu budowę pokazowej wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków oraz rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków z budynków użyteczności publicznej we wsi Braviceni. Jednocześnie ma na celu praktyczne przeszkolenie partnerów lokalnych (pracowników samorządów, organizacji ekologicznych, przyszłych wykonawców oczyszczalni: architektów, inżynierów i pracowników fizycznych) w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji wiejskich oczyszczalni ścieków. Pozwoli to w przyszłości na wykorzystanie doświadczeń budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków przez innych potencjalnych donorów. 

Pilotażowy projekt wiejskiej ekologicznej oczyszczalni ścieków

W ramach realizacji projektu przekazano wiedzę i polskie doświadczenia nt. zarządzania gospodarką ściekową w regionie wiejskim oraz projektowania, budowy i eksploatacji ekologicznych oczyszczalni ścieków w ramach organizacji wizyty studyjnej w Polsce oraz szkolenia praktycznego podczas budowy oczyszczalni. Wybudowane 2 modelowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków obsługujące budynki użyteczności publicznej  w gminie Braviceni, co pozwoli na rozwiązanie dotychczasowego problemu oczyszczania ścieków. Ponadto zakupiony sprzętu do transportu ścieków i przeprowadzona  rewitalizacja zbiornika przeciwpożarowego wypłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.